Sport

Danny Wakeren 25.01.2024

Bij de laatste raadsvergadering van vorig jaar, 18 december 2023, hebben wij de motie: ”Sporthal met zwemvoorziening bij MFSA oost” ingediend. Aanleiding hiervoor waren de discussienota sport en de brief van het college van B&W omtrent de vorderingen van de clusteropgave van de multifunctionele sportaccommodaties in onze stad.

In de discussienota sport kwam het grote tekort aan sporthallen duidelijk naar voren. Een tekort waarvan Burgerbelangen Enschede tijdens de discussienota heeft aangegeven dat er opgeschaald dient te worden. Multifunctionele sportaccommodaties vinden wij dé geschikte locatie om sporthallen te plaatsen, mits daar ook de behoefte aanwezig is. Die behoefte aan een sporthal is dan ook zeker aanwezig in stadsdeel Oost. 

Zoals in ons verkiezingsprogramma aangegeven zijn wij voor de-centraal zwemmen. ”Er moet worden geïnvesteerd in (nieuwe) zwemgelegenheid in Glanerbrug”, staat in ons verkiezingsprogramma 22-26. Alle bovenstaande punten zijn verwerkt in één motie welke oproept: ”bij de door de gemeente uit te werken visie en aanpak van de MFSA clusterlocatie Enschede oost met het voorstel te komen een sporthal te realiseren met hierin een zwemvoorziening zoals bijvoorbeeld Trifora”’. 

Er wordt momenteel hard gewerkt door de ambtenaren om alles uit te werken, door te rekenen en één goed scenario te maken. Er is een extra projectleider ingezet om dit voor de zomernota volledig doorberekenend af te hebben. De uitwerking zal terugkomen in de zomernota, daar waar de integrale afweging zal plaatsvinden.