Mobiliteit

Hans De Ruiter 25.01.2024

De afgelopen maanden is er binnen de portefeuille Mobiliteit veel aan de orde geweest. Zo hebben we het Wijksverkeersplan Noord-West Enschede besproken, waar wij een aanvullende motie hebben ingediend mbt het onderzoeken om verkeersbeweging te verminderen rond Walhof-Roessingh (aangenomen). Eerste werkzaamheden (Deurningestraat-lyceumstraat) zijn hier al geweest en die worden door omwonenden goed ontvangen. 

Zo hebben wij ook het raadsvoorstel deelmobiliteit besproken, waar wij voorafgaand hebben ingebracht dat de deelfietsen en deelscooters geclusterd gestald moeten worden en niet meer kris-kras overal neergezet kunnen worden. En dit is gelukt. Onze wethouder Marc Teutelink heeft dit goed verwerkt in het voorstel en vanuit stadsdeel Noord wordt nu met Hubs dit uitgerold over de gehele stad.

Verder is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe parkeervisie ingevoerd. Naast het iets oprekken van zone 1 in de binnenstad is een belangrijke verandering geweest in de parkeertarieven. Vanaf 1 januari kun je na 19:00 uur parkeren in de parkeergarages voor €1,00 per uur. Dit tarief geldt tot de volgende ochtend 07:00 uur met een maximum van €3,00. Ondernemers in de binnenstad zijn hier erg blij mee en ook het ziekenhuis heeft de nieuwe tarieven omarmt. De eerste reacties van inwoners is tot nu toe ook erg positief en er is al geconstateerd dat er meer auto’s in de avonden geparkeerd zijn in de garages. Dit was ook het doel; minder straat parkeren, meer in de garages.

Met betrekking tot de fietssnelweg (F35) zijn beide fietsbruggen geplaatst langs het spoor en ligt er een schets om de F35 door te laten trekken naar en door Lonneker. Het dorpsverkeerplan in Lonneker zal verder uitgewerkt gaan worden. Een eerste discussie heeft plaats gevonden over de nieuwe OV-visie waar ook de toekomst van het station besproken gaat worden. Tenslotte is de verwachting dat de problemen rond de Ovatonde bij de Deurningestraat, de drukte bij de Oostweg en N35 en ook fietsdrukte bij de Keppelerdijk de komende maanden aangepakt gaan worden.