Halverwege

Barry Overink 25.01.2024

We zijn inmiddels alweer bijna twee jaar onderweg na de gemeenteraadsverkiezingen en dat betekent ook dat we al halverwege deze periode zitten. Inmiddels zijn wij als Burgerbelangen Enschede al zes jaar de grootste partij in de stad, met 10 raadsleden en twee wethouders. Dat betekent ook dat wij veel verantwoordelijkheid dragen, maar ook dat we veel van onze plannen daadwerkelijk kunnen realiseren en hebben gerealiseerd.

Een groene en prettige stad

Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat er echt veel gebeurd is in de stad. Zo is de stad in de openbare ruimte veel groener geworden, en we horen van inwoners ook terug dat ze dit echt prettig vinden in de stad. Daarom blijven we hierop ook inzetten en zal zelfs het Van Heekplein ook flink vergroenen, en gaan we alle stadsparken in de stad met een groen lint verbinden. Ook zijn we in veel wijken begonnen met maatregelen tegen wateroverlast en vergroenen we verder.

Meer bouwen voor ouderen

Ook wordt er weer volop gebouwd in de stad, en we lopen op schema met de 9300 woningen die we extra willen realiseren. Bij het Esmarkerveld en de Leuriks is inmiddels de schop in de grond gegaan. De seniorenhofjes lopen nog iets achter bij de ambitie die wij als BBE hebben, maar de komende twee jaar zullen wij als fractie hier nog meer op inzetten dan we al deden.

Helpen waar het kan

Ook de waan van de dag houdt ons bezig. Wij zien dat heel veel inwoners het goed hebben en tevreden zijn. Wel maken wij ons zorgen over de groei van het aantal werkende gezinnen en ouderen die steeds moeilijker kunnen rondkomen. De afgelopen jaren hebben we dan ook heel veel extra geld kunnen vrijmaken voor inkomensondersteuning, kansengelijkheid en preventie en hebben ook extra stappen gezet om meer inwoners te kunnen bereiken. Via deze link kun je kijken of je zelf ook in aanmerking komt voor deze regelingen: https://www.enschede.nl/rondkomen-met-je-inkomen.

Toekomstvisie

Ondanks dat we met heel veel goede en mooie dingen in de stad bezig zijn, is het ook belangrijk dat we veel verder vooruit kijken. Daarom hebben wij als Burgerbelangen Enschede het initiatief genomen om samen met de stad een toekomstvisie te ontwikkelen. Welke stad willen wij zijn voor de komende 25 jaar? En wat heeft de stad nodig voor onze kinderen en kleinkinderen? En hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen op een prettige manier oud kunnen worden in onze stad? Daarover gaan we als stadsbestuur graag met onze inwoners in gesprek in het komende halfjaar, en wij nodigen dan ook iedereen uit om hier actief een bijdrage aan te leveren. Ook hiervoor geldt het motto van onze partij: Gewoon samen doen!