Toename van het aantal voertuigen

Lourraine Lents 23.01.2022

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Enschede in de afgelopen 7 jaar is toegenomen met 3.575 voertuigen. Het aantal voertuigen in onze stad is dus harder gestegen dan ons inwoneraantal.

Als we deze lijn doortrekken komt de vraag boven of de groei van autobezit wel aansluit bij al het beleid dat de Gemeente voert. De komende jaren gaan er meer en meer mensen wonen in en rond het centrum door ontwikkelingen zoals de Kop en Centrumkwadraat.

Wij vragen ons af welk effect dit gaat hebben op woonwijken, de drukte op de uitvalswegen en de singels; zeker ook omdat auto’s meer en meer worden geweerd in de binnenstad en parkeermogelijkheden worden beperkt. De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft hier recentelijk artikel 35 vragen over gesteld.

Voor ons is het belangrijk om te achterhalen of het ingezette beleid nog aansluit bij de behoefte van onze stad en haar inwoners of dat er toch een koerswijziging in gang moet worden gezet.