Een laatste nieuwsbrief betekent ook bijna het eind van weer een (bewogen) jaar

Ben Sanders 24.12.2021

Nog goed twee weken en dan is dit bewogen jaar 2021 al weer ten einde. Dit eind van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar in lock down; wij hadden ons allen de Kerst en de jaarwisseling toch heel anders voorgesteld.

De Kerstdagen vieren we nu in een volledige lock down, voor velen zonder de gezelligheid van het familiaire samenzijn en samen eten. Deze situatie hadden we niet verwacht maar het is niet anders.

We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van weer een raar bewogen jaar toe, een jaar waarin er heel veel is gebeurd anders dan we gewend zijn.

Inmiddels is Sinterklaas weer terug naar Spanje en wij, wij zijn inmiddels al weer gewend aan de donkere dagen voor Kerst, dagen waarin we de kerstbomen opzetten en de lichtjes laten branden. Maar nu ineens moeten we de feestdagen die voor onze deur staan wéér in een lock down situatie vieren en zal er daardoor weer menig mens in eenzaamheid de dagen moeten doorbrengen en menigeen denkt: “waren die dagen maar weer voorbij”. 

Maar nu we niet zoveel extra’s kunnen doen, kunnen we natuurlijk ook een beetje meer naar onze medemens (m.n. alleenstaanden etc) omkijken en hén wat extra aandacht geven; zij die het nodig hebben. Het kost zo weinig maar kan zoveel opleveren. 

Laten we elkaar een beetje de warmte geven, elkaar een beetje extra steunen en ons ook vasthouden aan die oude gedachte “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen“, niet om religieuze redenen maar om de menselijkheid.

Laten we samen de schouders eronder blijven zetten en vertrouwen hebben in die toekomst, dat kan heel veel verlichten.

Wij, de fractie Burgerbelangen, danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij hebben met ons allen naar eer en geweten uw belangen vertegenwoordigd en onze stad bestuurd en wij hopen dat wij daarbij ons ook voldoende voor u hebben ingezet. Wij kunnen u beloven dit ook het komend jaar wederom naar eer en geweten voor u en de stad te zullen doen. 

Wij, wethouder, de raadsleden, het partijbestuur en de overige leden van Burgerbelangen Enschede, wensen u allen een heel fijn, vredig en zalig kerstfeest toe. Tevens wensen wij een ieder een mooie en gezellige jaarwisseling toe en een heel goed en vooral gezond 2022.

U weet het en u kent het, alles vanuit ons credo: “Gewoon Samen Doen”