Burgemeester: Cameratoezicht bij fietstunnels waarschijnlijk onuitvoerbaar!

Gert Kel 24.12.2021

Burgerbelangen Enschede heeft samen met collega partijen een motie opgesteld, die oproept om, bij wijze van pilot, verplaatsbare camera’s op te stellen bij de fietstunnels. Dit om voor de donkere maanden de veiligheid te verhogen. 

Over het toepassen van (mobiel) cameratoezicht wordt al maanden gesproken in de lokale politiek. Burgerbelangen Enschede is van mening, dat we van de buurtwachters in de stad, niet kunnen gaan verwachten dat ze de plaats gaan innemen van camera’s en overige veiligheidsmiddelen. 

De meerderheid van de gemeenteraad, die deze motie heeft gesteund, vraagt om deze actie, na aanhoudende incidenten en gevoelens van onveiligheid. Dit moet het veiligheidsgevoel vergroten en als er sprake is van een misdrijf, kunnen bijdragen in de opsporing van de daders.

Volgens onze waarnemend burgemeester, is ons in eerdere vergaderingen al gezegd, dat voor de invoering van ingrijpende en privacy schendende maatregelen zoals cameratoezicht, een zekere vorm van proportionaliteit moet zijn.

Dat houdt in dat het aantal (geweldsincidenten) zo hoog moet zijn, dat de veiligheid op geen andere manier gewaarborgd kan worden. Bij de fietstunnels gaat dat volgens onze burgemeester niet op, omdat er op beide locaties in totaal ‘slechts’ acht misdrijven (straatroven en mishandeling) bij de politie zijn gemeld sinds 2018.

Burgerbelangen Enschede roept iedereen in Enschede nogmaals op om alles te melden via https://enschede.slimmelden.nl. Alle incidenten (waaronder het gooien van een molotovcocktail, scheldpartijen of dreigende situaties) hadden dus officieel gemeld moeten worden.

Burgerbelangen Enschede vraagt zich af wat er nog meer moet gebeuren. Elke dag constateren de buurtwachten wel weer wat. We kunnen het simpelweg niet meer verkopen om geen camera’s te plaatsen. 

Wat ons zeer verbaast is dat telkens als grondslag de AVG (privacy) wordt genoemd. De AVG zegt wel dat je een grondslag moet hebben maar de grondslag op zichzelf is NIET de AVG; dat is in dit geval namelijk de gemeentewet art 151c, handhaving van de openbare orde en voorkoming van strafbare feiten. Dat is de grondslag! 

Onze waarnemend burgemeester zal binnen een maand laten weten of hij de motie kan uitvoeren.

Ik als gemeenteraadslid van Burgerbelangen Enschede beloof niks. Wat Burgerbelangen Enschede wel belooft is dat we als lokale partij de veiligheid in Enschede zeer serieus nemen. Burgerbelangen Enschede werkt niet alleen van achter het bureau met een boekje algemene verordening gegevensbescherming, maar we luisteren naar de inwoners en zijn ook ter plekke aanwezig om te weten wat er speelt en te doen wat nodig is.