Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Lourraine Lents 24.11.2021

In de afgelopen jaren ontving de fractie van Burgerbelangen Enschede regelmatig vragen van inwoners dat er dat er in hun wijk huizen werden aangekocht voor verhuur. Reeds in 2019 hebben we hier artikel 35 vragen over gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om een zelfbewoningsplicht in te stellen bij de aankoop van woningen in Enschede.

Voor nieuwbouwwoningen in particulier opdrachtgeverschap kennen we in Enschede al wel een zelfbewoningsplicht, zoals bij de kavelverkoop. En ook bij de verschillende nieuwbouwprojecten zullen we hier aandacht voor blijven vragen. Echter bij bestaande bouw had de Gemeente Enschede geen wettelijke mogelijkheden om de zelfbewoningplicht in te stellen.

Met de wijziging van de woningwet per 1-1-2022 komt hier nu verandering in en wordt er een opkoopbescherming geĆÆntroduceerd waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om ook bij de verkoop van bestaande woningen kaders te stellen om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning. Burgerbelangen Enschede is blij met deze wetswijziging en de mogelijkheden die dit biedt om koopwoningen betaalbaar te houden. De vertaalslag hiervan naar onze stad zullen we agenderen in de Gemeenteraad zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden die er zijn voor onze stad.