Wijkbudgetten zijn van de inwoners en voor de inwoners…

Zehra Ceben 24.11.2021

De wijkbudgetten (onderdeel van “jij maakt de buurt”) is een bepaald budget voor jouw wijk, buurt of dorp o.a. voor een schone leefomgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel, het bevorderen van de leefbaarheid, voor sociale samenhang en arbeidsparticipatie. 

Samen met de buurtgenoten kan men beslissen waaraan dit geld besteed gaat worden. Wel zijn er bepaalde spelregels waar men rekening mee moet houden. Iedere wijk heeft ook een z.g. “Wijkbudgetcommissie” die de aanvragen voor een budget beoordeelt.

Recent ben ik uitgenodigd door de leden van de Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld om een vergadering bij te wonen. Twee verschillende initiatiefnemers hadden een aanvraag voor een toekomstige evenement en een bijbehorend bepaald budget ingediend, en daarom waren zij door de commissieleden uitgenodigd om tijdens de vergadering een presentatie en toelichting te geven. Alle vragen werden dan ook op een duidelijke wijze door de initiatiefnemers  beantwoord. 

Na het vertrek van de initiatiefnemers werden de aanvragen meteen besproken en beoordeeld. Vervolgens worden de initiatiefnemers op de hoogte gesteld of het gevraagde bedrag beschikbaar wordt gesteld.  Bij goedkeuring wordt het bedrag voorgeschoten.

Wel dienen de initiatiefnemers binnen 2 weken na het evenement de gemaakte kosten te verantwoorden d.m.v. originele facturen. Daarmee zijn er weer  wijkinitiatieven gerealiseerd daar waar de budgetten ook voor zijn bestemd.

Heb u ook een mooi idee, doe er dan wat mee! 

Gewoon samen doen!