Deltaplan Talentbehoud

Barry Overink 22.10.2021

De gemeentebegroting staat weer voor de deur. De begroting is niet alleen een financieel stuk maar het geeft met name aan wat we willen bereiken, hoe we het willen bereiken en wat het mag kosten. Zo is ook talent-behoud en aantrekken één van de doelen die we als gemeente hebben.

Voor Burgerbelangen Enschede is dit een heel belangrijk thema; het gaat immers over de toekomst van de stad. We zijn dan ook blij dat er aandacht voor is in deze begroting. De invulling is voor ons echter te mager en het lijkt hier te ontbreken aan een echte visie.

De afgelopen 8 jaar horen we al dat ‘’wij’’ (de gemeente) effectiever gaat samenwerken met kennisinstellingen (UT, Saxion, Aki, ROC) op dit thema en dat de (inter)nationale branding van Enschede wordt versterkt.

Hier zit juist het grote probleem, de doelen zijn goed wat ons betreft, de uitvoering slaat al jaren de plank mis. Waar is de regie, voelen we wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoe staat het met concrete afspraken? Zo gaan we hier nooit talent behouden.

Hoe dan wel?

1. Netwerk! vanaf dag één is het belangrijk om in het onderwijs te werken aan het netwerk. Dit geld voor het onderwijs richting instanties en bedrijven; leer studenten wat de waarde is van een netwerk en begeleid ze daarin.

Als je vroeg begint met het opbouwen van je netwerk dan is de stap veel kleiner om hier in de regio te blijven. Op het moment dat je hier je netwerk niet hebt, kun je net zo goed naar een andere stad verhuizen, omdat je daar ook geen netwerk hebt. Al het onderwijs, maar ook de bedrijven, moeten zich hier bewust van zijn en op acteren. Nodig desnoods ondernemers uit om te helpen. Immers, Twente heeft de grootste netwerkdichtheid van Nederland.

2. Laat zien wat we hebben! Burgerbelangen is echt fan van Enschede en de regio Twente! Het maakt ons zelfs trots als je ziet wat er hier in de regio aan kennis zit en wat hier wordt bedacht en wordt ontwikkeld. Als dit echt de hele wereld over gaat, dan is dit een gedeelde trots.

Probleem is alleen dat veel te weinig mensen, waarvan dus ook heel veel van onze eigen inwoners, niet eens weet hebben van al deze ontwikkelingen die uit onze stad en de regio komen. En als we het zelf al niet weten…. hoe kunnen we het dan de wereld wel vertellen?

Dus maak voor alle inwoners, en dus ook juist voor dat talent dat we graag willen behouden, echt goed zichtbaar hoe fantastisch onze kennisinstellingen en bedrijven zijn! Als Burgerbelangen zouden we er tevens voor pleiten om door de hele stad de ‘’uitvindingen’’ van onze bedrijven en kennisinstellingen tentoon te stellen zodat dit ook echt zichtbaar wordt.

3. Studentenverenigingen, voor een groot deel belangrijk als het gaat over talentbehoud in de regio. Betrek ook hen bij het creëren van netwerken en laat hen ook zien wat Enschede en de regio WEL te bieden heeft en zet daarnaast in op betaalbare woningen voor studenten en de bruisende stad. Maak hen mede-eigenaar van deze grote uitdaging voor onze stad en de regio.

Hoe nu verder?

Bij de programmabegroting overwegen wij met een motie komen “ DELTAPLAN TALENTBEHOUD’’! Wij willen dat er meer regie op dit belangrijke dossier komt en dat er ook concrete afspraken met alle instellingen en ook bedrijven worden gemaakt.

Dat onder het motto van onze eigen partij: Gewoon samen doen!