Zoektocht naar onze nieuwe burgemeester

Marc Teutelink 11.07.2021

Afgelopen donderdag hebben we in een speciale raadsvergadering de zoektocht naar een nieuwe burgemeester officiel gestart door het vaststellen van de zogenaamde profielschets, de tekst voor vacature voor een onze nieuwe burgemeester.

Daarnaast is er een speciale commissie ingesteld, de vertrouwenscommissie, die in volledige geheimhouding de sollicitatie procedure help uit te voeren en komt met een advies aan de raad. De raad kiest vervolgens de nieuwe burgemeester ergens in het 3e kwartaal van het jaar zodat de nieuwe burgemeester voor de verkiezingen kan starten.

Burgerbelangen levert de voorzitter voor de vertrouwenscommissie en heeft in de speciale raadsvergadering officieel de profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer Andries Heidema.

De bijdrage vindt u hieronder:

Bijdrage

Ik begin hierbij iedereen en in het bijzonder de commissaris van de Koning en zijn kabinetchef van harte welkom te heten bij het vaststellen van onze profielschets, die ik u vervolgens ook officieel zal aanbieden namens de gemeenteraad van Enschede.

Vanavond is tevens de start van onze gezamenlijke zoektocht naar onze nieuwe burgervader. Het is slechts een een kleine 7 weken geleden dat wij, als raad, werden verrast met de boodschap dat onze burgemeester niet beschikbaar was voor een herbenoeming. Een boodschap die hard landde, vooral omdat 1 oktober – de laatste dag van onze huidige burgemeester – al heel snel op ons afkomt, al helemaal gezien het aankomend reces. 

Dezelfde avond hebben de fractievoorzitters van de hele raad unaniem naar elkaar uitgesproken dat Enschede een nieuwe burgemeester hard nodig heeft en dat we er naar moeten streven om nog voor de verkiezingen een nieuwe burgemeester te kunnen installeren. Over de verkiezingen heen tillen, zou betekenen dat er een hele lange periode een waarnemer zal zijn.

Voorzitter, Enschede is in beweging, Enschede binnen de (eu) regio is in beweging, Enschede binnen Nederland is in beweging. We kennen veel uitdagingen, maar ook veel kansen en mogelijkheden. Daarbij is structuur en een goede samenwerking tussen alle bewegende delen van uiterst belang: een vaste rots in de branding, een eigen burgemeester is hierbij een enorm belangrijke factor. 

Voortvarend aan de slag. Ook de commissaris van de Koning en zijn kabinetchef hebben de energie en de eensgezindheid binnen de raad gezien en hebben vervolgens ook voortvarend gehandeld. 

De vertrouwenscommissie heeft vervolgens een begin gemaakt met de profielschets samen met een extern bureau: Necker van Naam.  Er is vervolgens een enquete uitgezet naar Enschede, die door 1743 inwoners is ingevuld. De uitkomst van deze enquete en de input vanuit de vertrouwenscommissie heeft vervolgens een concept profielschets opgeleverd, die daarna met alle fractievz van de raad regel voor regel is besproken, is bijgeschaafd, is aangepast, is verwijderd, nieuwe input is toegevoegd.

De uitkomst van deze sessie is vervolgens opgemaakt in de nieuwe huisstijl van de gemeente Enschede tot het voorliggende document: de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Enschede.

En voorzitter, ik mag met recht mijn trots uitspreken over het resultaat en ook meteen mijn dank richting alle raadsleden, griffie medewerkers, ambtenaren, medewerkers van Necker van Naam, richting u commissaris van de Koning en uw kabinetchef,  en niet in de laatste plaats richting onze eigen inwoners over de inzet van allen. Een prestatie van formaat.

Voorzitter,  voor ons ligt de profielschets. Daarin staat hoe Enschede haar nieuwe burgemeester ziet en aan welke kwaliteiten hij of zij moet voldoen volgens ons, volgens onze inwoners.  Enschede zoekt een doortastende burgemeester met natuurlijk evenwicht. De burgemeester toont leiderschap in de samenleving, maar ook in de regio en daarbuiten, binnen het gemeentehuis en als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. Een ambitieuze doener die, met hart voor de mensen, onze stad verder wil brengen!

En daarbij zijn een drietal kwaliteiten te benadrukken:

  1. Als burgemeester van Enschede heb je hart voor de stad en haar inwoners
    Enschede is een stad met veel uitdagingen én veel kansen. Enschede is ook een stad van verbinding en daarbij is de burgemeester van enorm belang. De burgemeester is benaderbaar, is wijs, kan goed verbinden, aanjagen en neemt mensen mee. Een echte burgervader, invoelend maar ook corrigerend en doortastend waar nodig. Als er mensen op straat worden gevraagd naar de burgemeester, dan zou iedereen met trots moeten kunnen zeggen: “Dat is onze burgemeester!”
  2. In de regio ben je er óók voor Enschede
    Enschede is geen eiland, het burgemeester-schap stopt niet bij de gemeentegrenzen (en ook niet onze landsgrenzen als grensgemeente). Enschede manoeuvreert zich samen met de regio, euregio, provincie binnen het bestuurlijke landschap van NL en DU. En daarbij behartigt de burgemeester ook onze belangen, maar bouwt tegelijk stevige partnerschappen met onze vrienden in omliggende steden en dorpen. Met een natuurlijk leiderschap laat je Enschede groeien en zet haar verder op de kaart.
  3. Je vormt een goed koppel met raad én college
    Een burgemeester kan niet alles alleen. Een goede samenwerking met raad en college is voor onze burgemeester onontbeerlijk. Wij zijn er ons eentje: gemeenteraad van Enschede. Wij zijn net zo divers als de samenleving zelf. Als voorzitter van de raad zorgt de burgemeester ervoor dat die diverse groep gezamenlijk de gekozen richting inslaat en daagt ons uit om ook op de lange termijn te blijven denken, aandacht te besteden aan de prioriteiten van nu en die van de toekomst.  Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. 

Voorzitter, Enschede zoekt een nieuwe BM. Ik wil dan ook eindigen met een oproep: “Ben jij een ambitieuze en daadkrachtige bestuurder die met hoofd, hart én handen onze stad verder kan brengen; voor en met Enschede, solliciteer dan en help ons in onze gezamenlijk reis naar een mooie toekomst, een reis waarbij elke inwoner kan meereizen!“.

Klik hier voor de profielschets