Enschede maakt meer mogelijk in deze lastige crisis voor jongeren

Gert Kel 06.06.2021

Het kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld aan Enschede om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Begin maart heeft Enschede van dit budget al 380.000 euro ingezet. Nu duidelijk is dat Enschede in totaal 791.497 euro van het kabinet ontvangt, kan de gemeente nog eens 411.497 euro inzetten voor de jeugd.

“Jongeren ervaren door de Corona-maatregelen vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst”. Burgerbelangen Enschede heeft dit samen met collega raadsleden al meerdere malen op de agenda gezet. Met dit Jeugdpakket kan Enschede jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door de gemeente Enschede.

Burgerbelangen Enschede hoopt, dat de overlast veroorzaakt door een kleine groep jongeren, door deze extra maatregelen ook tot het verleden gaat behoren.

De besteding van het extra geld gebeurt in samenspraak met de Taskforce Jongeren en Corona, die sinds februari van dit jaar actief is in Enschede. De Taskforce bestaat uit leerlingen, studenten, vertegenwoordigers uit het onderwijs en vertegenwoordigers van huisartsen en (jeugd)zorgorganisaties. De taskforce vindt het van belang dat het geld nu besteed wordt waar het direct het meeste effect kan hebben. Zo ontvangen de partners in de stad zoals Alifa, Sportaal, Concordia, Jeugdwerk Online, zorginstellingen een extra budget, zodat zij meer mogelijk kunnen maken voor jongeren.

Niels van den Berg, wethouder welzijn zei hierover : “Ik ben trots dat de samenwerkende partijen hierin de verbinding met elkaar hebben gevonden. Zij doen ontzettend belangrijk werk en treden op deze manier ook echt in contact met onze jongeren. Een heel mooi initiatief waar veel energie en enthousiasme vanaf straalt.”

– –