Persbericht: Niels van den Berg lijsttrekker Burgerbelangen Enschede

Bestuur 03.06.2021

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden van Burgerbelangen Enschede Niels van den Berg wederom ​verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

Niels is een​ geboren en getogen Enschedeër met hart ​voor de stad en een mentaliteit van aanpakken. Vastberaden, gedreven en met beide benen op de grond: een man van het volk. Niels maakte van 2010 tot en met 2018 deel uit van de gemeenteraad als raadslid namens Burgerbelangen Enschede, waarvan de jaren 2014 tot en met 2018 als fractievoorzitter. Niels is op dit moment wethouder met in zijn portefeuille zorg & welzijn, duurzaamheid, burgerparticipatie, sport, organisatie en Stadsdeel Oost. Tevens is Niels de 1e loco burgemeester, een functie die Niels ​bij afwezigheid van de burgemeester prima heeft vervuld.

Onder zijn leiding heeft Burgerbelangen Enschede de gemeente in 2018 geel gekleurd en zijn we met 7 zetels verkozen tot de grootste partij in de raad van de gemeente Enschede. De leden van Burgerbelangen Enschede hebben tijdens de ALV unaniem hun vertrouwen uitgesproken dat de partij onder leiding van Niels wederom de grootste ​kan gaan worden met een groei in aantal zetels.

Niels van de Berg: “Ik ben vereerd dat bestuur, fractie en leden wederom het vertrouwen in mijn persoon hebben uitgesproken en ik de kar mag trekken. Na het succes van 2018 dat we samen met bijna 10.000 stadsgenoten hebben behaald, ben ik dan ook vastberaden om nog weer een succes te bereiken. Mijn grote netwerk in de stad, een gevarieerde lijst met op en top Enschedeërs, en het feit dat wijeen lokale partij zijn voor en door Enschedeërs, maken dat ik er alle vertrouwen in heb om door te groeien in het aantal zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022”.

Over Burgerbelangen Enschede

Burgerbelangen Enschede (BBE) is de oudste lokale politieke partij in de Overijsselse gemeente Enschede. Sinds 2018 is BBE de grootste partij met 7 van de 39 raadszetels en neemt deel aan het college van B&W, waarbij Niels van den Berg met de portefeuilles zorg & welzijn, duurzaamheid, burgerparticipatie, sport, organisatie en Stadsdeel Oost zitting heeft al wethouder. De fractie BBE bestaat sinds 2018 uit: Marc Teutelink (fractievoorzitter), Barry Overink, Lourraine Lents, Ben Sanders, Gert Kel, Zehra Ceben en Peter Brouwer. 

In de afgelopen periode was ons motto ‘Gewoon Samen Doen’, met de nadruk op Samen. In de afgelopen vier jaar hebben wij op een positief, kritische wijze politiek bedreven met deze stelling als leidraad. Gewoon met de beide benen op de grond en het samen doen, samen uitvoeren, samen actie en niet wachten maar via een effectieve weg gewoon oplossen. Met een heldere en nuchtere kijk op de ontwikkelingen in onze stad willen we de komende vier jaar ons werk blijven doen onder wederom het motto: