Waar liggen de kosten?

Marc Teutelink 20.11.2020

Zoals u weet zal op 17 maart 2021 de landelijke tweede kamerverkiezingen plaatsvinden. Enschede zal daar meedoen aan de landelijke ‘Proef centraal tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021’.

Op zich niet eens zo slecht en we zijn hier niet principieel tegen. Echter dit betekent wel dat we het overgrote deel van de kosten (€35K) zelf moeten dekken en het rijk voor slechts €10K compenseert: ruim 75% moeten we dus zelf betalen.

Het lijkt een relatief klein bedrag t.o.v. de volledige begroting van Enschede die richting de €750M gaat, maar laten we ook kijken naar de financiële situatie van Enschede die verre van rooskleurig is. Wij lopen als Burgerbelangen Enschede vaak tegen financiële blokkades op, als wij mogelijkheden en kansen zien om het voor onze inwoners weer wat beter te maken, ook wanneer de benodigde bedragen nog kleiner zijn.

Natuurlijk, wij zijn ook van mening dat we goed op onze portemonnee moeten passen; we hebben immers maar 1 geld!

Daarom hebben we dit geagendeerd voor de stedelijke commissie. We willen graag in debat gaan over hoe we omgaan met dergelijke trajecten en dan met name de kosten hiervan. Waar het nu kleine bedragen zijn, moet dit wel gezien worden in de achterliggende tendens van het verschuiven van verantwoordelijkheden richting de gemeentes, zonder bijbehorende dekking; vaak zelfs met een korting (bezuiniging). Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van de andere fracties hierover.