Doorstroom in de woningmarkt

Lourraine Lents 20.11.2020

Enschede als bruisende en groeiende stad met een groeidoelstelling van 170.000 inwoners komt regelmatig terug in de thema’s van Enschede. Duurzaam wonen leven en werken ziet BBE als een belangrijke kader voor groei van onze stad maar ook als voorwaarde om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven voor de huidige inwoners van onze stad.

Om die groei te faciliteren vindt BBE het van groot belang dat er blijvend aandacht is voor een passend en aantrekkelijk woningaanbod is voor de inwoners van onze stad, voor brede doelgroepen in huur en koopsector, rekening houdend met de groei van het aantal inwoners van onze stad en met oog voor demografische ontwikkelingen. Voor een aantrekkelijk woonaanbod in de huursector werken Corporaties en Gemeente nauw samen.

In het koopsegment zien we meer vraag dan aanbod. Helaas wordt het hierdoor in combinatie met stijgende huizenprijzen steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te vinden. De vraag is dan wat Enschede zou kunnen doen aan de beschikbaarheid van koopwoningen om meer gezinnen in de gelegenheid te stellen om een huis te vinden dat aan hen woonwensen voldoet. Volgens de visie van BBE zit de oplossing in het verder stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Deze visie wordt ook onderschreven door de Woonvisie die vorig jaar is vastgesteld. Mensen die verhuizen naar een ander huis, laten namelijk ook een huis achter. Wanneer een vrijstaand huis wordt opgeleverd, komt er mogelijk een geschakeld huis vrij, een twee-onder-een-kapwoning, een tussenwoning en een appartement. Ofwel met de oplevering van 1 huis zijn soms 2, 3, 4 of misschien wel 5 huishoudens geholpen.

Vorig jaar bij de behandeling van de Woonvisie heeft BBE de urgentie aangegeven om te bouwen in Enschede en specifiek aandacht gevraagd voor het middensegment en grondgebonden woonvormen voor ouderen. Hiervoor hebben we de moties ‘Bouwen voor de Toekomst’ en ‘Langer zelfstandig wonen’ ingediend die door de raad ruim is gesteund. We zijn nu 1,5 jaar later en zien dat de grond-exploitatie voor de Leuriks is geopend en dat de planvorming voor het Eschmakerveld is opgestart. Ook is het mooi om te zien dat er vanuit de stad initiatieven zijn in de zoektocht voor de realisatie van een seniorenhof en woonvormen voor ouderen. De verwachting is dat 75% van de belangstellenden voor een seniorenhofje, ook een eengezinswoning achterlaat. Dus ook goed voor de doorstroming!

Ondanks deze positieve ontwikkelingen maakt BBE zich oprecht zorgen over de woningmarkt in Enschede. Recentelijk is de kaveluitgifte geweest voor het Brunink, in totaal ca. 30 kavels en meer dan 100 gegadigden. Voor ons roept dit de vraag op wat dit betekent voor die mensen die op zoek zijn naar een woning, een vervolgstap in hun wooncarrière. We horen steeds vaker dat men het buiten Enschede zoekt. Een verlies voor de stad in meerdere opzichten. Vanuit deze gedachte pleit BBE voor verdere versnelling waar mogelijk. Een oproep die we ook in het woondebat hebben gedaan. We begrijpen dat de huur en koopsector niet maakbaar is en dat de invloed van de gemeente beperkt is, maar daartegenover staat dat de Gemeente de meeste invloed heeft bij faciliteren van nieuwbouw.

– –