Enschede kan het dak op!

Barry Overink 30.10.2020

Afgelopen weken hebben we als BBE al extra aandacht gevraagd voor de vergroening van daken en gevels, zoals eerder ook vermeld in onze nieuwsbrief. Hier is door de hele raad en het college positief op gereageerd.

Ook hebben we recent bij het raadsvoorstel ‘’City marketing’’ benadrukt het belangrijk te vinden een aantrekkelijke en creatieve stad te blijven en dat we juist het verschil kunnen maken door ‘’opvallend’’ te zijn. Zelf gaf ik als een van de voorbeelden het dakterras met horeca boven op een parkeergarage in Lissabon. Dat zijn dingen die je bij blijven.

Afgelopen week raakte ik bekend met een fantastisch initiatief in Rotterdam: ”De Rotterdamse daken dagen’’. In navolging van de balkon dagen die we in Enschede hebben zou dit een fantastisch idee voor Enschede kunnen zijn waar zowel de klimaatadaptatie als ook de City marketing samen kunnen komen.

Is het dan helemaal nieuw? Nee, dat zeker niet. De creatieve ideeën rondom de herontwikkeling van het oude hoofdkantoor op Roombeek kunnen gezien worden als een voorloper.

Tijdens de begroting zullen we hier verder aandacht voor vragen.