Energietransitie

Barry Overink 13.07.2020
De laatste raadsvergadering voor het reces stond o.a. in het teken van de energietransitie. Misschien wel een van de meest complexe dossiers van de afgelopen jaren. Wat betekent dit voor het unieke landschap als het vol ligt met zonnepanelen of windmolens? Wat doet dit met de horizon van Enschede als er opeens 6 grote windmolens van 260 meter staan? En welke impact heeft dit op de woon en leefomgeving van onze inwoners? En welke keus heb je als gemeente nog als je van uit het rijk deze verplichting krijgt opgelegd?

In gesprek met de inwoners

De afgelopen weken zijn wij als Burgerbelangen veelvuldig in gesprek geweest met bewoners van het buitengebied. Twekkelo, Boekelo, Eschmarke en Hoge Boekel. We hebben de zorgen aangehoord die er leven. De vraag die telkens terugkwam in alle gesprekken is: ‘’Waarom draait het buitengebied op voor de energie transitie?’’
 Als je kijkt naar alle grootschalige zonnevelden en de windmolens dan lijkt dat beeld inderdaad te ontstaan. En ja, het eerlijke verhaal is ook dat we niet zonder het buitengebied/ weilanden de energie transitie kunnen behalen. Maar dat betekent zeker niet dat alleen het buitengebied hiervoor moet opdraaien!

Meer dan alleen het buitengebied

Langs de A35 van Enschede tot aan Wierden komt een corridor van zonnepanelen. Daken van particulieren en bedrijven worden, daar waar het kan, zoveel mogelijk volgelegd. Dit geld momenteel ook al voor veel boerenbedrijven, die hier nu echt al op vooruit lopen! En als gemeente zijn we ook aan het kijken hoe wij alle gemeentelijke parkeerterreinen kunnen overspannen met zonnepanelen. Alleen binnenstedelijk gaan we hier al 44 hectare mee invullen.

De schrik van de hoge windmolens

Tot onze grote verbazing werden er in de energie visie opeens 6 windmolens opgetekend, waar wij altijd uit zijn gegaan van 3 stuks op 3 locaties. Waarvan er ook nog een aantal in het buitengebied staan ingetekend. Dit is in strijd met de motie die BBE in december 2018 heeft ingediend en die door de raad is aangenomen. Om geen wind in het buitengebied toe te staan. Een van de windmolens staat notabene midden in het natuurgebied van Twekkelo, welke een zeer hoge natuur kwaliteit heeft. Hiervoor hebben wij dan weer een amendement geschreven om te voorkomen dat de locatie aan de Windmolenweg niet door gaat.
Ook de hoogte is een groot discussiepunt. 240 meter hoog! Om een vergelijk te maken: de Alpha toren is 101 meter hoog en de radiotoren in Markelo 156 meter hoog en met mooi weer van uit Enschede goed zichtbaar. Deze monster molens zijn nog eens 100 meter hoger!!!  Wederom is het, het Rijk dat weer zand in de motor strooit door windmolens van 150 meter minder te subsidiëren. Schandalig! Juist ook dit formaat is nodig om doelstellingen te behalen, er staan er al 3 in het havengebied ingetekend. We gaan de wethouder dan ook vragen om te onderzoeken of de exploitatie nog wel haalbaar is en of er überhaupt interesse in de markt is. Maar windmolens van 240 meter zien wij als BBE echt niet zitten.

Zonnevelden

‘’Waar ik eerst in het buitengebied woonde met uitzicht op weilanden en koeien, woon ik straks midden op een industrieterrein met zonnepanelen’’  Dat was voor mij wel een van de meest opvallende en veel zeggende uitspraken van een van de 18 insprekers bij het debat van de energievisie. Op de Hoge Boekel is aan de bewoners van de buurtkring een prachtig plan gepresenteerd, een ‘’zonnevijver’’ een groot zonneveld, iets wat verzonken in het landschap met een waterpartij er om heen en nieuw aangelegde natuur, dat was het beeld dat de bewoners kregen te zien op een van de schetsen en ook ik moet zeggen, prachtig!
Maar na de tijd verstreek, veranderden ook de plannen en kreeg dit plan meer de vorm van een standaard zonnepark, dat helemaal niet in het bijzondere landschap past. Hierdoor kwamen de bewoners in opstand, waar er eerst groot draagvlak was, is nu 99% tegen. Dit laat maar weer zien hoe ontzettend belangrijk een goede participatie is en hoe belangrijk het is om als gemeenteraad, hele duidelijke kaders mee te geven bij alle aanvragen voor zonnevelden en windmolens. En daar waar een zonneveld of windmolen komt, laat daar dan de buurt en of de inwoners meeprofiteren van de winsten.
Wordt vervolgd na het reces!

– –