Duurzame wederopbloei

Marc Teutelink 13.07.2020

Corona beheerst nog steeds het nieuws. Waar optimisten hadden gehoopt dat er ondertussen al wel een vaccin zou zijn, is dat nog steeds niet het geval. De ‘intelligente’ lockdown is ondertussen wel versoepeld en je ziet de samenleving opkrabbelen, zover dat mogelijk is of wordt toegestaan. En dat is niet makkelijk, maar we doen het wel… met zijn allen.

Hoe komen wij sterker uit de Corona crisis? Aan alle kanten worden slimme en creatieve oplossingen bedacht om toch weer zo dicht mogelijk tegen het “normaal” aan te werken. Die slimheid en dat creatieve noemen wij “de kracht van de samenleving“. En Enschede heeft dat, de Enschedeërs hebben dat; na elke crisis uit de Enschedese geschiedenis zorgt die kracht ervoor dat we er sterker uitkomen. De “kracht van Enschede“, dat zijn jullie allemaal en daar zijn wij enorm trots op.

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering hebben we samen met de CDA een motie ingediend “Actuele motie BBE CDA Motie investeren in duurzame wederopbloei“, die ook raadsbreed is aangenomen. Na 11 jaar bezuinigen is het voldoende geweest, extra bezuinigen vanwege Corona helpt ons niet om er sterker uit te komen… het is tijd om te investeren. Investeren in het collectief, het algemeen belang, in Enschede.

Daarom hebben we gevraagd een fonds op te richten bedoeld voor het algemeen belang; het collectief, met de nadruk op verhoging welzijn, welbevinden/geluk, de creatie van werk, het bevorderen van de lokale productie en een gezonde leefomgeving voor al onze inwoners. Het fonds moet ondersteunend zijn voor allerlei duurzame initiatieven uit de samenleving. Dit betekent het inzetten van de kracht van de sterke netwerken die onze gemeenschap kenmerken, zoals vitale verenigingen, maatschappelijke instanties, lokale ondernemers , creatieve sector, historici, en andere deskundigen binnen onze sterke gemeenschappen, buurten/buurtschappen, wijken, dorpen.

De gehele raad en het college heeft deze motie volledig omarmt. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een routekaart om maximaal de kracht en de creativiteit van de samenleving in te zetten om sterker uit de crisis te komen en werken raad en college samen met de samenleving. Daarbij is de samenleving leidend en ondertussen hebben we al veel sessies gehad met allerlei partijen die met de poten in de modder staan, partijen die precies weten wat er speelt in de samenleving en daarbij komen de meest fantastisch verhalen en initiatieven boven; de kracht van de samenleving is echt en daar moeten we pal achter gaan staan.

Ondertussen is het reces. Reces is geen vakantie, maar slechts een periode zonder officiële vergaderingen. Het werk gaat door, de sessies om de samenleving in haar kracht te zetten gaan door, Enschede moet door.

Wij wensen jullie allen een hele fijne vakantietijd. Het is anders dan anders, maar het is niet anders. Neem de rust en laad je op … op naar de duurzame wederopbloei van Enschede!