Post Corona

Marc Teutelink 15.05.2020

De eerste periode in het Corona tijdperk heeft volledig in het teken gestaan van ‘overleven’, vaak in de letterlijke zin van het woord. In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al heel duidelijk over onze eerste prioriteiten gehad, te weten volksgezondheid en onze mede inwoners; er voor zorgen dat iedereen gezond blijft en zij hun baan blijven behouden zodat men het gezin kan blijven onderhouden.

Ondertussen blijkt het heel duidelijk dat de Corona crisis een nog bredere crisis is. Een crisis die ons allemaal treft en zeker ook de financiën van de gemeente, wat uiteindelijk ook weer de inwoners treft. Het wordt steeds duidelijker dat de gemeentelijke financiën veel last heeft van extra kosten en gederfde inkomsten; tekorten zullen in de miljoenen lopen. Normaliter moeten we als gemeente bij een tekort hoger dan €1 miljoen dekking zoeken en dat houdt vaak in dat er bezuinigd moet worden. Met de verwachting dat de Corona gerelateerde kosten en tekorten in de miljoenen gaan lopen, zou dit dus normaliter betekenen dat we heel zwaar zouden moeten bezuinigen.

De crisis is al heel diep en extra bezuinigen maakt deze volgens ons nog veel dieper. Niet extra bezuinigen wordt ondertussen gelukkig ook door heel veel mensen onderschreven, zelfs het kabinet (minister van financiën) doet een oproep om juist in deze crisis niet te bezuinigen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd als je zoals elke gemeente in Nederland aan het infuus van het rijk hangt, en het rijk deze met name gebruikt om te bezuinigen (zie motie ‘Oh Oh Den Haag’).

We moeten echt heel goed gaan nadenken over de tijd na corona, nu zo langzamerhand de restricties worden afgezwakt. Het zal de komende tijd, en dat betekent misschien wel jaren, geen ‘business-as-usual’ zijn. Ondanks het afzwakken van restricties, worden het financieel zware tijden. Maar we moeten en kunnen er als Enschede veel sterker uitkomen. Enschede heeft vele crisissen doorstaan en is daar telkens sterker uitgekomen, dus nu ook. Laat dat een belofte aan onszelf zijn en met name door de mentaliteit en inzet van de Enschedeërs kan dat ook.

Extra bezuinigen past daar dus niet in volgens ons, maar investeren wel en dan substantieel en realistisch. Investeren in datgeen ons allen sterker maakt, te weten het collectief. Willen we Enschede sterker maken, dan is investeren in het welzijn en welbevinden van de hele gemeente van belang, en niet enkel die van kleine groepen en ook niet enkel de grotere bedrijven, maar juist en dan ook met name de wijkeconomie. Laat deze crisis een kans zijn voor onze gemeente; een kans voor een nog beter Enschede.

Investeren betekent niet strooien met geld, maar heel bewust investeren, faciliteren, stimuleren en aanjagen. Dat kan door het opzetten van een goede investeringsagenda, of beter nog stimuleringsagenda. Het gaat namelijk wel ergens om. En daarbij is het van het uiterste belang om de kracht te gebruiken die er al is, namelijk de kracht die zit in de Enschedese wijken, de kracht die zit bij de inwoners, die ook hard geraakt zijn door de crisis. Vooral nu is het van belang om het “Gewoon Samen Doen” ook met ons allen te doen.