Stop het eenzaamheidsvirus

Gert Kel 10.04.2020

Enschede, Nederland, de hele wereld is in strijd tegen het verschrikkelijke corona-virus. We hebben allemaal te maken met sociale, maatschappelijke en economische gevolgen.

Iedereen in Enschede levert een bijdrage om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de nodige zorg te kunnen leveren. Dikke pluim hiervoor.

Er ontstaan ondertussen spontaan ook mooie initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen. Boodschappen doen voor ouderen die de deur niet uit kunnen, de lokale middenstand ondersteunen met bestellingen via internet, bemiddelen bij het bieden van extra zorgpersoneel, kinderen die kaartjes maken voor eenzame ouderen. Dit zijn enkele van de vele en ontroerende activiteiten vanuit Enschede. Prachtig en hoopvol is dat ook in deze donkere dagen de solidariteit in onze stad Enschede mensen met een gedeeld lot dichter bij elkaar brengt.

Namens de fractie van Burgerbelangen Enschede wil ik in deze wereldwijde verschrikkelijke corona-crisis ook stilstaan bij alle te betreuren dodelijke slachtoffers. Ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden, die we veel kracht en sterkte toewensen om het zware verlies van hun overleden dierbaren te kunnen verwerken! We denken aan jullie!

We moeten het “Gewoon Samen Doen”. Samen zijn we sterk en samen gaan we beter worden en deze verschrikkelijke strijd winnen.