Overlijden Jacques Schoeman

Bestuur 03.06.2019

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid

Jacques Schoeman

Jacques heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Wij denken met grote waardering terug aan zijn inzet en betrokkenheid bij Burgerbelangen Enschede en Enschede Nu.

Bestuur, fractie en leden van Burgerbelangen Enschede wensen familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

In dierbare herinnering,