Berichten van 12.02.2019


Veiligheidsbeeld in de Stadsdelen.

Gert Kel 12.02.2019

Afgelopen dinsdag 5 september was er een themasessie veiligheidsbeeld in Stadsdeel Zuid.

De criminaliteitscijfers in Stadsdeel Zuid werden besproken. De Politie heeft exact het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven, per categorie voor elk Stadsdeel in beeld. De gegevens komen uit het registratiesysteem van de politie en worden dagelijks bijgehouden. Het werkelijke aantal gepleegde misdrijven kan hoger zijn dan het aantal misdrijven dat de politie registreert. De reden daarvoor is dat niet iedereen aangifte doet als hij of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ook worden niet alle misdrijven en/of verdachte zaken bij de politie gemeld.

Bovengenoemde analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld gerichter acties te ondernemen, zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarvan je eerder aangifte deed.

Onze Burgermeester Onno van Veldhuizen was ook aanwezig en gaat alle Stadsdelen langs om te benadrukken, dat het voor ieders belang is om aangifte te doen van misdrijven en of verdachte zaken.  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Vier maanden geleden zat ik persoonlijk aan tafel bij een aantal bewoners op de Lintvelderbrink i.v.m. drugsoverlast. Heb er direct melding van gemaakt en afgelopen weekend zijn er een paar invallen geweest. Er zullen vast inwoners zijn, die denken de politie doet toch niks. Uit vele opgeloste praktijkervaringen van het laatste jaar, ben ik ervan overtuigd dat we samen kunnen bijdragen om onze gemeente veiliger te maken.

– –