Einde Reces

Marc Teutelink 09.09.2018

Het zomerreces ligt ondertussen achter ons en inmiddels zijn de eerste vergaderingen alweer geweest. Vijdagmorgen is de nieuwe fractie van Burgerbelangen Enschede het nieuwe politieke seizoen begonnen en heeft de eerste fractievergadering plaatsgevonden.

De afgelopen periode was één grote achtbaan. Vanaf januari hebben we met zijn allen campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een drukke, maar heel erg mooie, periode, die we zeer succesvol hebben afgesloten met een overwinning. De komende 4 jaren is Burgerbelangen Enschede de grootste partij van Enschede met 7 zetels. Meteen na de verkiezingsavond begonnen de onderhandelingen om tot een coalitie te komen. Na een lange periode van ruim 100 dagen is er vervolgens een coalitieakkoord gesloten met vijf partijen: BBE, D66, VVD, PvdA en de CU. Naast de coalitie heeft de volledige raad ook een akkoord gesloten:  “Het Enschede Akkoord”. Hierin hebben alle raadsfracties afgesproken om de komende vier jaar als gemeenteraad samen – met elkaar en met de inwoners – te werken aan Enschede. Veel om enthousiast over te zijn: we gaan eindelijk weer investeren in Enschede.

Met een nieuwe coalitie treden er ook wat persoonswisselingen op. Hierbij wil ik jullie voorstellen aan de nieuwe vertegenwoordigers van Burgerbelangen Enschede in de gemeenteraad en het college van B&W:

Niels van den Berg zal namens Burgerbelangen Enschede als wethouder plaatsnemen in het college van B&W en volgt daarmee Hans van Agteren op, die twee periodes wethouder is geweest. Niels van de Berg heeft de portefeuilles Sport, Zorg (WMO) en Welzijn, Duurzaamheid, (Inwoners) Participatie/ Enschede Akkoord, Stadsdeelgewijs werken, Organisatie en Communicatie. Daarnaast is Niels de stadsdeelwethouder van stadsdeel Oost.

De fractie bestaat uit 7 personen, te weten:

Marc Teutelink is fractievoorzitter en heeft de portefeuilles financiën, bestuur(lijke vernieuwing) en dienstverlening. Marc is lid van het Presidium en de rekeningencommissie en is daarnaast voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuid.

Barry Overink is vicevoorzitter van de fractie , heeft economie ,werk en inkomen in zijn portefeuille en is lid van de stadsdeelcommissie Centrum. Barry is lid van de commissie ‘Enschede Akkoord’ en daarnaast voorzitter van de rekeningencommissie en een van de voorzitters van de stedelijke commissie.

Ben Sanders is als nestor de vice voorzitter van de raad geworden. Hierbij zal hij met regelmaat de burgemeester vervangen als voorzitter van de raadsvergadering. Ben is plaatsvervangend voorzitter van het Presidium en naast enkele voorzitterschappen  bedrijfs- en management ondersteuning , veiligheid en internationale betrekkingen in zijn portefeuille.

Zehra Ceben heeft Jongeren , Zorg en Welzijn in haar portefeuille en zij is lid van de stadsdeelcommissie Noord.

Gert Kel heeft zijn voorzitterschap van Burgerbelangen Enschede overgedragen aan Roy Bruinsma en neemt plaats als nieuw raadslid met de portefeuilles Onderwijs en Leefomgeving. Gert is bovendien lid van de stadsdeelcommissie Zuid.

Lourraine Lents is een nieuw raadslid met de portefeuilles Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit. Lourraine is lid van de stadsdeelcommissie Oost en heeft zitting in de Rekenkamercommissie.

Peter Brouwer heeft zijn lidmaatschap van het bestuur van Burgerbelangen Enschede opgezegd en neemt ook plaats als nieuw raadslid met de portefeuilles Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur en Duurzaamheid. Peter is lid van de stadsdeelcommissie West en daarmee ook van de commissie ondergrond.

De fractie wordt bijgestaan door Ruud van Leeuwen en John Vluttert.

We gaan langzamerhand naar de programma begroting toe (november 2018) waarin de eerste lijnen van het coalitieakkoord zichtbaar moeten zijn. Niet alles is ineens halleluja; Enschede blijft zich in moeilijk vaarwater bevinden en niet alle punten uit het coalitieakkoord zullen ook meteen zichtbaar en voelbaar zijn voor alle Enschedeërs. We zullen hard moeten werken met elkaar en met u om Enschede naar boven te tillen tot een gemeente waar iedereen graag wil komen en wil (blijven) wonen. We gaan het gewoon samen doen.