Het Enschede Akkoord

Barry Overink 03.07.2018

Al kort na de verkiezingsuitslag in maart hadden wij als BBE de wens om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer te gaan betrekken bij ons beleid. Als gevolg hiervan hebben wij het Enschede Akkoord geopperd en met succes! Binnen enkele dagen waren ook de overige 11 raadsfracties het er over eens dat de inbreng van de stad zelf belangrijk is.

Hiermee zijn wij met z’n allen voortvarend aan de slag gegaan, we hebben van iedere partij 1 raadslid gevraagd in de werkgroep plaats te nemen voor een zo breed mogelijk draagvlak. In de afgelopen 3 maanden hebben wij gekeken hoe andere gemeenten in het land dit doen. We hebben met veel ervaringsdeskundigen gesproken en we hebben  maatschappelijke organisaties zoals het D’ran benaderd om te kijken hoe we dit succesvol kunnen insteken.

Hieruit zijn een tweetal belangrijke punten gekomen:
  1. Zodra er beleid wordt gemaakt of wordt aangepast dan dienen eerst de betrokkenen worden betrokken bij het thema, alvorens er een voorstel of beleid wordt geschreven. Ook vragen wij bewoners mee te denken in oplossingen en misschien wel te participeren als dat mogelijk is.
  2. Wij willen als raad graag weten wat voor u belangrijk is in onze stad, daarom willen wij graag dat de inwoners de 4 belangrijkste thema’s gaan bepalen voor de komende jaren.
    Waarna wij graag met u in gesprek gaan hoe deze thema’s aan te pakken zodat de stad beter, mooier, veiliger of schoner wordt. Dit willen we juist samen met u doen, omdat het bruist van de kennis, goede ideeën  in de stad en er ontzettend veel energie onder de inwoners zit. Daarom dagen wij u uit om met ons mee te doen!
Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn wij als Burgerbelangen met vele andere collega’s en tal van vrijwilligers al de straat op geweest om in gesprek te gaan met de inwoners om uit een lijst van ruim 13 thema’s met u een keuze te maken wat voor u als inwoner belangrijk is.
Dit waren zeer inspirerende dagen waarbij wij met ontzettend veel mensen het gesprek zijn aangegaan en ontzettend goede en positieve reacties hebben gekregen over het initiatief.
Mocht u zelf de lijst nog niet hebben ingevuld dan kan dat alsnog via www.1beterenschede.nl
De komende dagen verwachten wij de eerste uitkomsten van deze gesprekken en zullen daarna opnieuw met de stad in gesprek gaan over die thema’s, waarvan u heeft aangegeven dat ze het belangrijkst zijn.
Voor meer informatie, de enquête, de uitslag en diverse filmpjes kunt u kijken op www.enschede.nl/samen
Ook via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang!
– -​