De fractie Burgerbelangen Enschede en haar voorzitters;

Ben Sanders 19.06.2018

Ondanks het feit dat de coalitie-onderhandelingen nog niet helemaal klaar zijn, heeft de gemeenteraad al wel uit haar midden de plv. Voorzitter van de Gemeenteraad, de plv. voorzitter van het Presidium, de voorzitter van de Werkgeverscommissie, de Stedelijke Commissie, de voorzitter van de Rekeningencommissie en de voorzitters voor de 5 Stadsdelen gekozen en benoemd.

Wij als BBE mogen hiervoor de volgende personen leveren: als eerste en als vervanger van de Burgemeester als voorzitter van de Gemeenteraad: plv. voorzitter Gemeenteraad, plv. Voorzitter van het Presidium, de Stedelijke Commissie en de verdere daarbij horende commissies: Ben Sanders.
Verder, de voorzitter Rekeningencommissie en Stedelijke Commissie: Barry Overink, Voorzitter Stadsdeel Zuid: Marc Teutelink.

Er moeten nog diverse voorzitters worden benoemd echter dat gebeurt pas nadat de coalitie is gevormd zodat er een mooi evenwicht komt in de postenverdeling tussen de coalitiepartijen en de overige partijen.

Wordt vervolgd.
– –