Sluiting zwembad “De Brug” in zicht…

Niels van den Berg 16.12.2017

Gisterenavond de laatste avond van de zwemclub Avanti in de Brug. Normaal gesproken gaat mijn dochter zelfstandig. Deze laatste keer ben ik even mee gegaan en eenmaal binnen krijgt de genomen besluitvorming waar wij als Burgerbelangen meermaals hebben aangegeven er absoluut niet mee eens te zijn en wij op verschillende manieren hebben geprobeerd het bad in ieder geval voorlopig open te houden, dat niet gehonoreerde beleid krijgt nu een gezicht.

Teleurgestelde en verdrietige kinderen met bedankjes in de handen voor de badmeesters. Een zeer geëmotioneerde barjuffrouw aan de rand van het bad samen met veel erg verontwaardigde ouders.
Het is gedaan, finito, over en sluiten. Van de ruim 200 jeugdleden hebben er 20 aangegeven wel mee te willen verhuizen richting het Diekman. Maar dat is niet voldoende om te kunnen blijven bestaan. 200 kinderen zijn weer een gezonde sport armer en vele vrijwilligers zijn hun hobby kwijt. Bij de tafel in de hal zitten twee vrijwilligers waarvan de een al ruim tien jaar actief en de andere zelfs meer dan 20 jaar! Iedere donderdagavond op vrijwillige basis aanwezig in “hun” bad.. Ik vraag aan hen of zij nog bedankt zijn door de een of ander voor hun tomeloze inzet. Helemaal niets… is het antwoord!! Evenals een viertal senioren die al veertig jaar zwemmen in De Brug. Ook zij hebben niets vernomen vanuit de gemeente, geen enkele vorm van waardering of wat dan ook.

Dat wat ik in een uur tijd heb mogen, nee móeten, aanschouwen, conflicteert met hoe het eigenlijk zou moeten. De bevolking van Glanerbrug wilde zo graag “hun” eigen dorp zwembad behouden. Een ruime meerderheid van de 39 volksvertegenwoordigers in de Raad had daar een compleet ander beeld bij en wist het beter. Volksvertegenwoordiging… wie donderdagavond 14 december 2017 het slotstuk kon en moest aanschouwen, die weet dat daar op geen enkele wijze sprake van is geweest. en dat dit hun eigen wijsheid is geweest. Ik heb de deur dicht getrokken nadat ik alle mensen, die zich er hebben ingezet, heb bedankt voor verleende diensten, en heb dit gedaan met plaatsvervangende schaamte. Ik besluit met de woorden we blijven strijdbaar en gaan ervan uit dat wij jullie de zwemmers hier over enkele maanden terug zien!