De start en finish van de Military gaat verhuizen

Ben Sanders 24.03.2017

Wat mogen wij trots zijn dat wij in Enschede een groot internationaal gewaardeerd en erkend evenement als de Int. Military Boekelo binnen onze gemeentegrenzen hebben. Deze Military is al meerdere keren als de beste Military ter wereld gewaardeerd, iets waar we trots op mogen zijn. Het heeft Enschede in al die 40 jaren ruim op de kaart gezet en heeft ons tevens internationale bekendheid gegeven. Het hoeft dan denk ik ook geen groot betoog dat een dergelijk groot en mooi evenement, hoe dan ook, gewoon voor Enschede moet worden behouden.

Waarom moeten hoofdingang en het “strodorp” start en finish nu worden verplaatst;
Doordat er inmiddels is begonnen met de aanleg van de nieuwe N18 is het noodzakelijk om de ingang naar het hoofdveld, stro-dorp en start en finish van de Military, die altijd was gelegen aan de zijde Broekmaatweg, te verplaatsen. De nieuwe N18 zou anders het stro-dorp en parcours in tweeën splitsen wat natuurlijk niet kan en daarom is het bestuur van de Stichting CCI Boekelo-Enschede in gesprek gegaan met de gemeente. De nieuwe entree naar het hoofdveld voor de Military zou prima kunnen worden gerealiseerd in het Teesinkbos, daar waar het in de begin jaren ’70 ook allemaal is begonnen! Dat betekend dan wel dat de gemeente de gronden beschikbaar moet gaan stellen voor verpachting aan de St.CCI Boekelo en de voorziene bouw van 4 villa’s moet vergeten. Daarnaast heeft de St. CCI Boekelo een garantstelling van de gemeente nodig om de benodigde financiën te kunnen lenen van de bank voor nodige aanpassingen. Daar moet de gemeenteraad dan weer mee instemmen.

De voorgelegde businesscase en financiële verantwoording en onderbouwing met als titel: “Van een gedwongen verhuizing – Naar een kansrijke en gezonde toekomst” nodigde ons direct uit om het geheel goed te lezen en te analyseren en dat heeft er toe geleid dat wij als BBE kunnen instemmen met het beschikbaar stellen van de grond en de garantstelling. E.e.a. zal zo goed als zeker zijn beslag krijgen in de eerstkomende raadsvergadering in april.

Het is kort dag want de voorgestelde verhuizing en het opknappen van de omgeving en de bestaande gebouwen en het aanleggen en aanbrengen van de benodigde infrastructuur, moet voor oktober allemaal gereed zijn voor de komende Internationale Military van 2017. Wij zijn blij dat “onze” Military als int. evenement weer terug gaat naar het “Teesinkbos”, daar waar het allemaal ooit is begonnen. Het is absoluut geen soap maar juist pure realiteit, de Jonge Leu goat terug noar de Oale Groond.