Het raadslid en de nevenfuncties

Barry Overink 11.03.2017

Als raadslid sta je iets meer in de spotlights dan normaal, immers je heb een voorbeeldfunctie waarbij het van belang is dat je open, transparant en ook integer bent, maar ook de schijn van belangenverstrengeling voorkomt. Het e.e.a. gaat onder andere over je werkzaamheden en (neven)functies die je -al dan niet- betaald krijgt.

Eén van mijn nevenfuncties is met ingang van maart 2017 voorzitter van de Tennisvereniging Het Wooldrik in Enschede. Een mooie en eervolle functie binnen een mooie vereniging met meer dan 1.000 leden en met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze functie is het aannemelijk dat ik in voorkomend geval contacten moet gaan onderhouden met de gemeente m.b.t. bijvoorbeeld aanvragen van subsidies, grondpositie en tal van andere zaken. In dit kader heb ik de afgelopen maand gesprekken gehad met onze Raadsgriffier en met de Burgemeester om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, immers de gemeenteraad gaat over de gemeente financiën en dus ook over de toekenning van subsidies.

Het resultaat van deze gesprekken is dat ik om alle schijn te vermijden, niet zelf het woord zal voeren in Raadsvergaderingen als het over financiële zaken zoals subsidies in de sport gaat, en dat alle overige contacten vanuit de tennisvereniging Het Wooldrik met de gemeente verlopen via de vicevoorzitter of de secretaris, dit zelfde geld ook voor eventuele stukken die normaal gesproken in dit kader door de voorzitter dienen te worden getekend.

Met het kenbaar maken -in onze nieuwsbrief- van deze door mij te vervullen nevenfunctie, willen wij als BBE laten zien dat wij zo transparant mogelijk te werk willen gaan.