Aschermanprijs 2016 gaat naar Gerrit-Jan Hunting

Bestuur 23.01.2017

Op zondag 22 Januari 2017 is op de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede de ‘’Bertus Aschermanprijs 2016’’ uitgereikt aan Gerrit-Jan Hunting, wijkraadslid en (ex)voorzitter van Wijkraad de Bothoven.

Gerrit- Jan zet zich met tomeloze energie in voor het belang van alle burgers van wijk de Bothoven. Een wijk als geen andere wijk in onze stad Enschede met een erg diverse problematiek op sociaal gebied en zware druk op verschillende bevolkingsgroepen binnen deze wijk.

gerrit jan hunting aschermanprijs 2016

Gerrit-Jan kenmerkt zich daarin door een enorme inzet op de meest uiteenlopende vlakken. Opvallend is daarbij het uiterst harmoniserend karakter waarmee Gerrit Jan dat doet. Hij neemt elke burger serieus, zal nooit iemand of iets veroordelen en gaat altijd uit van het goede in de mens. In die zin als (ex)voorzitter een lichtend voorbeeld voor ons allen. De Wijkraad heeft de afgelopen jaren vele successen geboekt. Ondersteuning van de opbouw van de Performance Factory, organisatie en tot bloei brengen van een geheel vernieuwde en verjongde wijkraad, organisatie van veiligheidsevenement 1Dagniet, uitgebreide aandacht voor verkeersoverlast in de wijk in de media en binnen de gemeenteraad, ondersteuning van de ondernemers in de Lipperkerkstraat, vernieuwing van de wijkkrant Rondom de Watertoren en een sterk contact met alle bewoners in de wijk. Gerrit- Jan is daarbij nooit te beroerd om alle voorkomende werkzaamheden aan te pakken. Van het bijwonen van vergaderingen van deelcommissies tot het bezorgen van de wijkkrant. Iedere wijkraad in Enschede zou zich zo’n voorzitter en wijkbewoner wensen. Een burger waar Enschede trots op mag zijn.

Over de prijs….
De Aschermanprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich belangeloos inzet voor de stad Enschede of voor haar inwoners. De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een aanmoedigingsbedrag van € 100,-

Bertus Ascherman
De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. Bertus is in juli 2008 overleden maar nog heel regelmatig komt zijn nalatenschap binnen onze partij naar voren wanneer er in de gemeente onvoldoende aandacht is voor mensen die de hulp van de samenleving in deze stad echt nodig hebben.