Wijkbudgetten

Marc Teutelink 16.12.2016

Een wijkbudget is geld dat de gemeente Enschede beschikbaar stelt voor initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun leefomgeving (wijk – straten, pleinen etc) positief beïnvloeden. Per wijk is er daarvoor een budget beschikbaar en een z.g. “Wijkbudget commissie” is verantwoordelijk voor het verantwoord toekennen van een benodigd budget. Er kan en mag heel veel met deze budgetten, mits er voldoende draagvlak vanuit de buurt/wijk is, en natuurlijk zijn er wel kaders gesteld door de gemeenteraad waarbinnen het ingevuld kan worden. Zo moet het o.a. de sociale samenhang verhogen en mag het bijvoorbeeld niet worden gebruikt door bedrijven om hun kosten te drukken.

Het is dus echt geen “gratis geld” zoals veel mensen ten onrechte denken. We praten wel over “gemeenschapsgeld” wat op de juiste manier en verantwoord moet worden besteed. Daarnaast hebben we als gemeenteraad vorig jaar besloten dat budgetten niet oneindig meegenomen kunnen worden naar een volgend jaar, maar dat het budget binnen 1 jaar moeten worden besteed. Dit levert natuurlijk een aantal financiële uitdagingen op waarvoor ook daadwerkelijk oplossingen zijn bedacht.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing in de verordening die nu aanstaande maandag op de agenda van de raadsvergadering staat. Tijdens de behandeling in de stedelijke commissie hebben deze aanpassingen tot behoorlijk wat onrust geleid. Afgelopen donderdagavond was ik bij de wijkraad Zuid-Oost en ook daar was er wat onrust. “Hoezo moet er draagvlak worden aangetoond, en kan het College de toekenning zomaar terugdraaien”?, was bijvoorbeeld een van de vragen.

Het antwoord is simpelweg: “NEE”, de gemeente staat nog steeds voor 200% achter het principe van de wijkbudgetten en wil zeker geen extra belemmeringen opwerpen.

Maar, nogmaals het is geen “gratis geld” en men (Wijkbudget commissie) zal zich moeten verantwoorden voor het toekennen van een budget en als het achteraf toch niet blijkt te passen in het “kader” en het algemeen belang, dan moet het college kunnen ingrijpen! Dat wil absoluut niet zeggen dat de gemeente zich wil bemoeien mét het toekennen van budgetten en al helemaal niet dat zij als gemeente goed bedoelde wijk en/of buurt initiatieven wil stoppen.

De nieuwe regeling is dus in de basis een goede aanpassing, maar ook wij zien dat de regeling enigszins onduidelijk is opgesteld dat het onrust veroorzaakt. Want wat als de gemeente besluit een toekenning in te trekken waarvoor ondertussen door goed bedoelende inwoners al reeds financiële verplichtingen voor zijn aangegaan? Bij terugtrekken door de gemeente zullen deze mensen een financiële strop tegemoet meten zien. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn en naar aanleiding van en uit de beantwoording op onze vragen, blijkt dat de gemeente dit ook niet zo bedoeld. De geest van de regeling bevat een grote mate van vrijheid, maar –Nogmaals- geen gratis geld. In de basis dus goed, maar het moet wel goed en helder worden uitgelegd. Wij hebben daarom gepleit voor een duidelijke memorie van toelichting als bijlage op het raadsvoorstel, waarin de geest van de regeling duidelijk wordt verwoord en de onrust bij de mensen wordt weggenomen. Wijkbudgetten zijn voor de bewoners en door de bewoners en zijn in onze ogen een groot goed.

Het laatste goede nieuws is toch wel, dat ondertussen alle jaarbudgetten worden toegekend aan de goede initiatieven en er vrijwel niets terug gaat naar de gemeente. En dat is fantastisch… Misschien moeten we elkaar volgend jaar maar eens diep in de ogen kijken en is het dan het juiste moment om ons afvragen of het totale budget voor alle wijken samen in de gemeente Enschede welk budget nu € 1.2 Miljoen is, moet worden verhoogd. Wordt vervolgd.