Voorbereidingsbesluit “Onzelfstandige bewoning”

Marc Teutelink 16.12.2016

Als voorinformatie wat is “Onzelfstandige bewoning”: Een “zelfstandige woning” is een woning met een eigen toegang, een eigen keuken en toilet. Heeft u geen eigen toegang of deelt u keuken of toilet met de bewoners van andere woonunits in de woningen of met kamerbewoners, dan is het een “onzelfstandige woning”. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het begeleid wonen, zorgwoningen, studentenwoningen en kamers voor arbeidsmigranten.

Enschede zit nogal in zijn maag met de nieuwe aanpassingen van de huisvestingswet. Tot vorig jaar kon de gemeente namelijk sturen op hoeveel zogenaamde “onzelfstandige bewoning” er mocht plaatsvinden binnen een wijk; sinds de nieuwe wet kan het instrument dat de gemeente daarvoor gebruikte niet meer worden ingezet. De gemeente Enschede is zeker geen tegenstander van onzelfstandige bewoning want dat zou dan namelijk best gek zijn als studentenstad. Maar Enschede wil dit toch kunnen controleren omdat concentratie van onzelfstandige bewoning lang niet overal is gewenst. Niet alleen is de kans op overlast in dergelijke situaties hoger, ook is het in bepaalde gevallen sociaal maatschappelijk gezien soms onwenselijk; het is namelijk lastig om een band op te bouwen met tijdelijke bewoners. U kunt zich waarschijnlijk best voorstellen dat gezinnen met kleine kinderen liever in stadswijken wonen met andere jonge gezinnen, dan wonen op bijv. de campus.

Maar goed. De instrumenten die tot vorig jaar werden gehanteerd, namelijk maximum percentages van onzelfstandige bewoning per wijk, mag niet meer en dus moesten we op zoek naar een nieuwe manier. Vorig jaar rond deze tijd hebben wij als gemeenteraad besloten dat we dit via de diverse bestemmingsplannen konden controleren en dus gaven we het college de opdracht dit uit te werken. Na bijna een jaar kwam er een uitwerking en deze was totaal anders dan de gemeenteraad had opgedragen en voldeed absoluut niet. De gemeente moest van de gemeenteraad terug naar de tekentafel, eigenlijk met dezelfde opdracht als bijna een jaar geleden, dus: “Ga op zoek naar een oplossing in de bestemmingsplan richting”.

Het is frustrerend, want nu moeten we a.s. maandag weer uitstel regelen totdat er een finale regeling is die wel aan de voorwaarden voldoet. Hopelijk is er maar uitstel nodig voor hooguit 4 maanden. De gemeente heeft aangegeven dat de gemeenteraad zo rond maart/april een nieuw Raadsvoorstel tegemoet kan zien. Dat regelen van uitstel gebeurd met een “Voorbereidingsbesluit”. Daarin stellen we, kort gezegd, dat er vanaf 5 onzelfstandige bewoners in een woning, er een vergunningsaanvraag benodigd is. Maar dat betekent dat de hele stad volgestouwd kan worden met onzelfstandige bewoning tot en met 4 bewoners en dat betreft de meeste onzelfstandige bewoonde woningen. Hiermee is het dus mogelijk dat een hele straat wordt omgezet naar studentenwoningen of Oost-Europese klussers woningen, zolang er maar geen 5 of meer mensen in 1 huis wonen. Ik zie voor me dat hele straten vol staan met fietsen en klusbussen. Nou, dat is lekker voor al die jonge gezinnen met kinderen. De stad wordt hiermee in dit kader min of meer vogelvrij verklaard.

Natuurlijk stellen we dit hierboven redelijk zwart-wit, maar er zijn ondertussen al plekken in Enschede waar het daadwerkelijk zo gesteld is. Dat willen we niet, maar de stad in deze zin op slot gooien is ook geen optie. Daarom zullen we aanstaande maandag een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen op het voorbereidingsbesluit (het huidige uitstel-voorstel) om het minimale aantal onzelfstandige bewoners waarvoor woningen zonder vergunning mogen worden omgezet, te verlagen naar 3. Zodra er dus 3 mensen onzelfstandig een woningen bewonen, zal er een vergunning moeten worden aangevraagd en dan kunnen we toetsen aan percentages en dergelijke.
Dat zal dan hopelijk situaties zoals die in bijv. de Billitonstraat zich voordoen, niet verergeren……..