Maaibeleid toe aan aanpassing: vaker maaien

Marc Teutelink 16.09.2016

Onder druk van noodzakelijke bezuinigingen is twee jaar geleden het maaibeleid in Enschede versoberd. Op veel plekken wordt in plaats van elke week nog maar twee keer per jaar het gras gemaaid. Het aantal klachten hierover laat zien dat dat op veel plekken te weinig is. Wat D66 en BBE betreft is het tijd om naar die klachten te luisteren en vaker te maaien.

Steeds dezelfde punten

Natuurlijk is het zo dat als beleid voor dit soort in het oog springende zaken wordt gewijzigd, dit de tongen losmaakt. Sommige mensen vinden elke hoge grasspriet geen gezicht, sommige mensen zien het liefst zo veel mogelijk hoog gras. Maar na twee jaar zijn er een aantal punten die steeds weer naar voren komen.

Het eerste punt is dat veel grote stukken gras prima wild kunnen blijven en twee keer per jaar maaien is daar meer dan genoeg. Vaak zijn dat de grotere stukken aan de randen van wijken, zoals bijvoorbeeld bij veel stukken langs de A/N35. Maar een tweede veelgehoorde punt is dat er veel plekken zijn in de stad waar het hoge gras een verloederde aanblik geeft. Zeker als vanwege het weer de geplande maaibeurt nog een paar weken uitgesteld moet worden en na het maaien het gras op het trottoir blijft liggen, terwijl rond de bomen het nog hoog blijft staan. Een derde punt is dat het voor inwoners vaak willekeurig lijkt waar wel en waar niet wekelijks gemaaid wordt. Tot slot is ook duidelijk dat meer geld vrijspelen voor het maaibeleid ten koste zal gaan van andere zaken, zoals bijvoorbeeld het uit moeten zetten van fonteinen.

Niet zo glad als een golfveld

Tot op heden kennen we in onze gemeente slechts twee maai-varianten: wekelijks maaien of tweemaal per jaar maaien. (Of klepelen, zoals dat bij hoog gras eigenlijk heet.) En juist daar zit wat ons betreft de oplossing. Want vaak is de klacht niet dat het gras niet zo kort is als een golfveld, maar dat het tot de knieën staat. In veel gevallen volstaat vier keer per jaar maaien ook. En veel groenstroken die nu wel elke week gemaaid worden, kunnen ook wel eens per twee weken gemaaid worden.

Overleg met bewoners

De afgelopen twee jaar is al veel geleerd over waar hoog gras echt ongewenst is. Maar toch vragen we het college om bewoners -meer dan bij de invoering van het huidige maaibeleid- te betrekken bij het bepalen welke stukken groen vaker gemaaid moeten worden en waar het wel een tandje minder kan. Het zijn tenslotte de inwoners van de stad die elke dag met de aanblik van het openbaar te maken hebben.

Om te komen tot een aanpassing van het maaibeleid hebben we samen met D66 de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college het met onze fracties eens dat het aantal klachten over het maaibeleid nog steeds hoog is?
  2. Is het college van plan om het maaibeleid, nu het twee jaar van kracht is, te evalueren met de raad?
  3. Is het college bereid om andere scenario’s uit te werken, waarbij er gewerkt wordt met andere frequenties (4x per jaar maaien, eens per twee weken, etc.)?