De Agenda van Twente

Barry Overink 16.09.2016

Deze periode wordt er weer volop gesproken over de nieuwe Agenda van Twente.
Deze gaat met name over belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid in de regio, het vestigingsklimaat, de economie en innovatie.
Allemaal punten die ook voor Burgerbelangen Enschede zeer belangrijk zijn. Veelgehoorde kritiek is de 80 miljoen euro aan investeringen in deze agenda, echter wanneer je deze in perspectief bekijkt is dat 8 miljoen euro per jaar en teruggerekend naar het aantal inwoners van de regio (626.500),betreft het een bijdrage van € 12,75 per inwoner per jaar voor de versterking van onze economie.

Met name in de dorpen in onze regio wordt er geklaagd dat zij niet direct veel zien van de investeringen van de Agenda van Twente. Echter levert het naast bereikbaarheid, waar ook volop in wordt geïnvesteerd, ook indirect veel op. Juist door de werkgelegenheid in de regio. Feit is immers dat Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal de grootste steden zijn en dat daar veel geld naar toe gaat en dan met name naar Enschede. Een groot deel van de Agenda van Twente komt inderdaad naar ons als regio stad met een toonaangevende universiteit, hogeschool, veel industrie en bedrijven, streekziekenhuis etc. Dit levert ook veel banen op voor de mensen uit de dorpen om ons heen.

Belangrijk is wel dat we het als regio met elkaar eens worden en dat er onderling vertrouwen is. Dit moet echt de basis zijn, net als met één mond spreken naar de buitenwereld. Wanneer we er in de regio samen niet uitkomen, dan moeten we misschien maar terug naar de basis en kijken waar we het wel over eens zijn en op deze manier een kleinere agenda uitdragen. Wat overigens ontzettend jammer zou zijn! Ik zou de slogan van Burgerbelangen graag willen overdragen aan de regio Twente: ”Gewoon samen doen”