Ondersteuning aan gemeenten bij beleid huishoudelijke hulp

Ben Sanders 04.09.2016

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en het ministerie van VWS gaan samen aan de slag om gemeenten te helpen hun beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp in overeenstemming te brengen met de wet.

De drie organisaties reageren daarmee op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in drie zaken, dat gemeenten bij de uitvoering van de WMO altijd maatwerk moeten leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Direct na de uitspraken had VWS-staatssecretaris Martin van Rijn al gereageerd dat een aantal gemeenten zijn beleid en werkwijze zal moeten aanpassen.

Het NDSD gaat op basis van de WMO 2015 en de rechterlijke uitspraken bezien welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken en hun beleid en uitvoering eventueel aan te passen. Aanvullend daarop buigt het ministerie van VWS zich over de vraag of en op welke wijze de beoogde vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd kan blijven – gegeven de uitspraken van de rechter.

Gemeenten die dat zinvol achten, kunnen zich bij deze ‘praktijkgerichte impactanalyse’ aansluiten en daarom heeft Burgerbelangen de wethouder vragen gesteld wat hij hier van vindt en of wij als gemeente Enschede hier gebruik van gaan maken.