Twentse visie op vervoer

Zehra Ceben 24.06.2016
In 2015 is door de 14 Twentse gemeenten de visie “Samen op weg; Twentse visie op vervoer onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid” gemaakt. De Twentse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer en willen dit efficiënter, beter en slimmer regelen en waar nodig een lokale aanvulling bieden.
Daarna zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. De aandachtspunten en ideeën die naar voren zijn gekomen zijn in grote lijnen meegenomen in de visie.
De visie gaat uit van integratie van vervoer en combinatie van vervoerstromen en het bieden van openbaar vervoer.
De uitvoering van maatwerk is nu opgedeeld in leerlingen-, regiotaxi- en instellingen vervoer.  De reizigers worden volgens de visie onderverdeeld in groepen naar de mate van ondersteuning (mobiliteitsprofielen) die zij bij het vervoer nodig hebben. Er wordt rekening gehouden met individuele reiskenmerken zoals ondersteuning of begeleiding van een chauffeur of professional, tijdens de reis of transfer van locatie naar voertuig.
Er is ook sprake van een informatiepunt voor de reizigers waar men voor alle informatie mbt vervoer terecht kan zowel voor de inwoners als de professionals.
Men staat ook open voor initiatieven vanuit de samenleving. BBE gaat er dan ook vanuit dat die initiatieven vanuit de samenleving worden gehoord waar mogelijk gesteund/ondersteund gaan worden zonder al te veel regels en verantwoordelijkheden op te leggen aan de inwoners.
Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen!