Integratie, een rol voor de gemeente?

Zehra Ceben 29.01.2016
Er is geconstateerd dat er behoefte is naar een intensievere rol van de gemeente m.b.t. de integratie. Door gesprekken met diverse organisaties, de komst van het AZC en de signalen over de gesloten gemeenschappen met allochtonen die niet geïntegreerd zijn en die hun eigen gemeenschappen hebben gevormd is het duidelijk geworden dat de autochtonen te weinig weten van de gebruiken en gewoonten van de diverse allochtone medelanders.
Integratie is het in elkaar opgaan van verschillende groepen, samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij met wederzijds respect. Het moet van beide kanten komen. Inburgeren is belangrijk voor de nieuwkomers en de huidige niet geïntegreerde allochtonen. Van hen wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, kennis hebben van de Nederlandse samenleving en de gewoontes. Indien gewenst kan dit natuurlijk ook met behoud van eigen cultuur en religie. Van ons Nederlanders wordt gastvrijheid en openheid voor de cultuur van de huidige allochtone inwoners en nieuwkomers verwacht. Wij kunnen theoretisch het integratieoffensief vastleggen maar uiteindelijk moeten alle inwoners van Enschede ervoor openstaan om dit offensief te laten slagen.
Naast de gemeente en de professionele partijen hebben wij elkaar -zowel de allochtonen als de autochtonen- hard nodig om de integratie te laten slagen en om er één samenleving van te maken. Alle inwoners van Enschede horen zicht thuis te voelen, geboren en getogen maar ook de nieuwkomers. Het maakt niet uit autochtoon of allochtoon. Wij zijn met z’n allen inwoners en dus onderdeel van de stad. Laten we het Gewoon Samen Doen!