Rechten en plichten.

Niels van den Berg 15.01.2016

De burgemeester van Enschede benoemde tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak nadrukkelijk een aantal onderwerpen. Een daarvan was de vluchtelingen problematiek en de rol van de stad Enschede in het grote geheel. Gastvrij, ontvankelijk en met een open mind omgaan met de situatie. In grote lijnen heeft hij daar een terecht punt te pakken. We moeten goed oppassen voor stigmatisering en een verharding in de samenleving. Anderzijds moeten we in mijn optiek in gesprek blijven met elkaar. Maar vooral ook duidelijk zijn met en naar elkaar.
Op het moment dat de burgemeester zijn woorden sprak deed hij dat met in de achterzak de wantoestanden die gepleegd zijn in verschillende steden in Europa. In dat opzicht was het chique geweest dat hij dan ook het inlevingsvermogen zou tonen en benoemd zou hebben dat er door de gebeurtenissen wereldwijd meer angst en onrust is. Ook onder de Enschedese bevolking, specifiek de bewoners van omliggende wijken rond het toekomstig AZC Eschmarkerveld en rond de beoogde noodopvang in het voormalige Wegener pand.
Dat begrip zal er ongetwijfeld zijn, maar het had even genoemd moeten worden. Begrip en tolerantie kan twee kanten op en dat zien we momenteel dan ook mislopen in Den Haag.
Het ontbreekt ons land aan leiderschap. Waar Duitsland mogelijk haar grondwet gaat aanpassen om zodoende schennisplegers zo snel mogelijk het land uit te kunnen zetten, is het stil in Den Haag. De discussies zijn ook hier aan de orde van de dag en zijn hevig gaande.  Er zijn twee soorten mensen, wegkijkers en racisten. Daartussen lijkt er even niets te zitten.
Wij mogen verwachten van de politieke leiders in ons land, waaronder de premier maar ook bijvoorbeeld een burgemeester, dat men duidelijk is en hierin stelling neemt. Die stelling is wat mij betreft de denklijn dat een ieder hier welkom is zolang men geen misbruik maakt van de gastvrijheid. Wanneer dit, zoals elders in Europa, compleet misgaat dienen er direct keiharde sancties tegenover te staan. Daar is niets racistisch aan, sterker nog het is een statement waar we allemaal voordeel van hebben. Want al die vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen, weggevlucht van het oorlogsgeweld en hier een toekomst op willen bouwen hebben uiteindelijk baat bij duidelijke voorwaarden in de vorm van rechten en plichten. Het gelijkheidsbeginsel wanneer het gaat om mannen en vrouwen is één van die plichten. Wie dat niet kan of niet wil respecteren, die heeft in een stad als Enschede niets te zoeken. Ik hoop dat onze burgemeester dát met mij eens is.