Knallend het jaar uit?

Niels van den Berg 15.01.2016

Tijdens de Nieuwjaarstoespraak kaartte onze burgemeester heel nadrukkelijk het onderwerp vuurwerk aan. Naar mijn mening sorteerde hij zeer scherp en gericht voor op een toekomstig vuurwerkverbod. In ieder geval pleitte hij voor een stevige discussie hieromtrent.
Ik vond dat op zichzelf enigszins merkwaardig. De vernielingen, brandstichtingen en de bedreigingen richting hulpdiensten die keuren wij allemaal sterk af en dat vraagt ook absoluut niet om een discussie. Waar ik wel de discussie over aan wil gaan, is het aspect handhaving. Want als we met een verbod (APV) gaan werken, moet er ook op gehandhaafd (kunnen) worden. Daar komt ook nog bij dat de toegebrachte schade zeer waarschijnlijk niet wordt veroorzaakt door het legale consumentenvuurwerk. Het illegale vuurwerk is populair onder kinderen en jongeren. Het verkrijgen en kopen van dit vuurwerk is op zich geen kunst, dat hebben wij mede te danken aan het feit dat wij als Enschede een grensgemeente zijn. Wanneer er een vuurwerkverbod zou worden ingesteld, wordt het probleem naar mijn mening daarmee dus niet opgelost.
Het consumentenvuurwerk, denk daarbij aan de astronauten, rotjes, knalkurken en gillende keukenmeiden, waarmee velen van ons zijn opgegroeid, is allang niet meer verkrijgbaar. Het overige zoals vuurpijlen nóg wel. Maar, je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat de (illegale) cobra’s, betonstrijkers en mortieren op enigerlei wijze wel in het bezit zijn of komen van vele jeugdige Enschedeërs. Daarmee zal dus de overlast en vooral ook de vernielingen hoe dan ook veroorzaakt door het vuurwerk, ongetwijfeld blijven bestaan. Indien de burgemeester garant kan staan voor een ferm handhavingsteam en adequate handhaving, dan is het de moeite waard om over dit onderwerp samen in discussie te gaan.
Maar, adequate handhaving zal dan in de praktijk ook betekenen het verhogen van de aantallen grenscontroles, meer intensieve surveillances en al datgene wat er bij handhaving normaliter komt kijken. Vuurwerk en carbidschieten is vooral hier in het oosten van het land al decennia lang een traditie die hoort bij onze oud & nieuw viering. Laten we realistisch zijn betreffende dit onderwerp, want ja helaas kom je al heel snel tot de conclusie dat het bijna onmogelijk is om de overlast door vuurwerk uit te bannen in deze stad.