Een Kersteditie betekend dat het einde van een bewogen jaar weer in zicht is

Ben Sanders 11.12.2015

We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van het bewogen jaar 2015 toe, een jaar waarin er heel veel is gebeurd. Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje en wij inmiddels al weer gewend zijn aan de donkere dagen voor Kerst en de Kerstdagen dus weer voor onze deur staan, wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan onze medemens te denken. Maar is dat wel zo, doen we dat ook nog steeds of was het in het verleden zo dat wij m.n. in de Kersttijd aan barmhartigheid deden? Heden ten dage is het voor iedereen bijna een must om goed rondom zich heen te kijken en vooral om barmhartig te zijn. En dan niet alleen met de Kerstdagen.
De lang aanhoudende moeilijke tijden heeft veel mensen in problemen gebracht waardoor de zo gewone en gebruikelijke uitspraken c.q. wensen ‘Prettige en of fijne Kerstdagen’ voor velen niet meer opgaat, gewoon omdat het door alle sores niet meer kan. Het is droevig om te moeten constateren dat er momenteel zo veel mensen zijn aangewezen op de voedselbank en kledingbank. Ja, het houdt maar niet op, hoe bestaat het en dat in een land welke wereldwijd bekend staat als een ‘rijk’ land met een bevolking die altijd bereid is de nood bij anderen te verzachten. Beste mensen kijk eens goed om u heen!
Laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte ‘Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen’ en vooral blijven geloven in de toekomst. Kijk a.u.b. om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft, maar ook naar de oudere buurtgenoot die mogelijk eenzaam en alleen deze dagen moet doorkomen! Het gaat niet alleen om geld, maar wel om het samenzijn, de aandacht voor elkaar, het begrip en een troostend woord, dát kan al heel veel goed maken.
Samen de schouders eronder en vertrouwen hebben in die toekomst, dat verlicht al heel veel. Wij de fractie Burgerbelangen Enschede danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat wij het afgelopen jaar ons ondanks alles voldoende voor u hebben ingezet en wij uw belangen zo goed mogelijk en na tevredenheid hebben vertegenwoordigd. Wij kunnen u beloven dit het komend jaar 2016 wederom naar eer en geweten voor u te zullen doen.
Wij, de BBE wethouder, de raadsleden het bestuur en de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en zalig kerstfeest toe en wensen wij een ieder een heel goed en vooral gezond 2016 toe. U weet het en u kent het, ons BBE credo: ‘Gewoon Samen Doen’.