OV-65+ gratis in de bus

Marc Teutelink 27.11.2015

Ooit was daar eens ‘70+ gratis in de bus’. Door onvoorziene omstandigheden hebben we begin van dit jaar de regeling op de schop moeten nemen en is de regeling omgeschreven naar OV65+, een regeling waarbij 65+’ers op bijstandsniveau gratis met de bus mochten. We hebben toen afgesproken te evalueren en, bij geringe belangstelling, de bijstandsnorm limiet te verbreden. Ook was er veel commentaar dat de regeling toch inhield dat er toch een pas moest worden aangeschaft voor € 7,- en deze absoluut niet anoniem was.
 
En half jaartje later blijkt bij een tussenevaluatie dat de belangstelling inderdaad gering is. En meteen zijn er maatregelen genomen: de limiet is verbreed naar 125% van het bestandsniveau. Gezien de omstandigheden, wij hadden nog steeds graag de oude regeling gehouden, is er onzes inziens adequaat en volgens de afspraken gewerkt. Sterker nog, de pas is ook nog eens gratis en anoniem geworden. Sneller en meer dan afgesproken dus.
Wij waren dan ook zeer verbaasd over de felle reacties van sommige fracties in de raad: de regeling moest maar op de schop. De rationale was dat er toch wel een gering aantal passen zijn uitgegeven voor de € 250.000 die de regeling kost; de regeling is dus te duur. Als je de kosten door het aantal afgenomen passen deelt, dan klopt dit inderdaad en daar staan wij ook niet achter.
Maar laten we niet vergeten dat we slechts een half jaartje verder zijn. Wij vinden het veel te vroeg om dergelijke conclusies te trekken. De aanpassingen aan de regeling hebben ondertussen wel voor extra aanvragen geleid. Geef het de tijd en als na een jaar blijkt dat het nog niet goed is, kunnen we de regeling misschien wel verruimen…
Wordt vervolgd.