Mantelzorgwaardering – bedank uw mantelzorger

Ben Sanders 27.11.2015

Mantelzorgwaardering – bedank uw mantelzorger. Tot 2015 kwamen mantelzorgers in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Voor 2015 bestaat de waardering uit een bedrag van € 150,00 dat de gemeente Enschede uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen. Als u een mantelzorger heeft, kunt u hem of haar als blijk van waardering € 150,00 geven. Dit noemen wij de mantelzorgwaardering. De zorgvrager betaalt dit bedrag aan hun mantelzorger. Wanneer mag u de mantelzorgwaardering geven? Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor u zorgt. Het gaat om zorg waar anders professionele hulp voor nodig is. Voor het aanvragen gelden de volgende criteria: Mantelzorg is de extra zorg die u nodig heeft. Het gaat dan niet om de normale, dagelijkse zorg die uw partners, ouders, (inwonende) kinderen of andere huisgenoten u horen te geven. Als zorgvrager woont u in de gemeente Enschede. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen. Er is sprake van mantelzorg als er gemiddeld 8 uur per week mantelzorg wordt verleend over een periode van minimaal 10 maanden over het jaar 2015. Om de mantelzorgwaardering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar: Gemeente Enschede t.a.v. Team Voorzieningen, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Of u brengt het formulier persoonlijk langs bij het stadskantoor (in de brievenbus naast de ingang), Hengelosestraat 51, Enschede. INLEVEREN KAN TOT 7 DECEMBER!!