Rekening voor thuishulp kan hoog uitvallen

Ben Sanders 02.10.2015

Er zijn nog steeds enkele duizenden mensen die een achterstallige eigen bijdrage moeten betalen voor thuishulp, en die kunnen de komende weken een forse rekening verwachten.
Daarvoor waarschuwt het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat de eigen bijdrage int. De rekening kan enkele honderden en in enkele gevallen zelfs duizenden euro’s zijn, omdat het CAK nu pas de benodigde gegevens van de gemeenten over dit jaar heeft binnengekregen.
In Enschede waren dat ongeveer 3500 inwoners die een betalingsachterstand hadden opgelopen omdat de gemeente Enschede door een systeemfout maandenlang de eigen bijdrage voor de WMO niet heeft geïnd. Het gaat om mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) hulp krijgen waarvan zij een deel zelf moeten betalen.
Volgens CAK-directeur Eva Heijblom hebben op dit moment ongeveer zevenduizend mensen nog steeds geen rekening gekregen omdat de informatie van de zorgaanbieder en de gemeente verschilt. Ook is er een groep mensen die wel hulp krijgt, maar nog helemaal niet bij het CAK bekend is. ”Hoe langer het duurt voordat wij de eigen bijdrage kunnen berekenen, hoe nijpender dit probleem wordt, we doen er alles aan om het goed te regelen voor onze cliënten. Maar we zijn voor een goede berekening afhankelijk van de gegevens die zorgaanbieders en gemeenten ons leveren.” zegt Heijbloem.
Vooral voor mensen met een wat hoger inkomen kan de rekening behoorlijk oplopen, omdat zij een hogere maximale eigen bijdrage hebben.
V.w.b. de openstaande rekeningen in Enschede, bij betalingsproblemen heeft de gemeente geregeld dat mensen contact kunnen opnemen met het wijkteam voor het treffen van een betalingsregeling.