Van de voorzitter

Gert Kel 05.06.2015

Beste leden, vrienden en belangstellenden van Burgerbelangen Enschede. Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni jongstleden ben ik gekozen tot uw nieuwe voorzitter. Allereerst wil ik Barbera Doosje die wegens gezinsuitbreiding en haar drukke baan een klein stapje terug gaat doen bedanken voor haar inzet. Barbera is benoemd tot vice voorzitter. Het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Piroschka Beun en Morgan Brejaart, beiden benoemd als algemeen bestuurslid zodat ons bestuur nu zeven leden telt.

Het zijn en worden drukke tijden. Geldbomen bestaan ook niet in Enschede. Bezuinigingen, meestal opgelegd vanuit Den Haag, brengen wekelijks wat nieuws en onze fractieleden hebben hier de handen vol aan om dit in goede banen te leiden. Wij, als Burgerbelangen Enschede, willen een luisterend oor zijn voor alle burgers van Enschede. Natuurlijk kunnen wij niet iedereen tevreden maken. Maar wat we wel kunnen is, zoals onze fractieleider Niels van den Berg ook altijd zegt, met de poten in de drek staan, tussen naast en voor de Burgers. Hier wil ik samen met alle collega’s van Burgerbelangen Enschede ook een bijdrage aan blijven leveren. Het voorgaande is ook tevens de reden voor uitbreiding van het bestuur.

Zoals reeds gezegd; door alle bezuinigen zijn het woelige tijden met veel extra werk. Ik dank de leden van Burgerbelangen Enschede voor het vertrouwen in mij. Ik maak het vertrouwen graag waar. We gaan samen aan de slag. Als Burgerbelangen Enschede begint dat bij ons ledental. We zijn nu al trots op de groei van het aantal leden. We gaan samen met jong Burgerbelangen en de continu commissie campagne nog meer acties op poten zetten dan dat we nu al doen. Een goed voorbeeld ervan is ons wekelijkse spreekuur op Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur bij Café de Zon.

We willen qua ledenaantal nog groter worden om als lokale politieke partij een nog groter stempel te zetten op het te voeren beleid. We zijn en blijven degelijk, met beide benen op de grond, maar uitdragen waar Burgerbelangen Enschede voor staat en dit in gewoon duidelijke Jip en Janneke taal. Onze leidraad is Gewoon Samen Doen. Des te meer reden om Samen ons verhaal uit te dragen. De Burgers willen zien en voelen waar we voor staan. Gelukkig straalt Burgerbelangen Enschede voor veel mensen al een huiskamergevoel uit. Bij ons kun je je verhaal kwijt. Toveren kunnen we niet. Wel gaan we met z’n allen voor u met de poten in de drek.
Nogmaals bedankt voor het gestelde vertrouwen in mij. U weet ons te vinden.
We hebben veel actieve leden, allemaal vrijwilligers en goede vertegenwoordigers van Burgerbelangen Enschede. We hebben een bestuur dat vooruit wil. We hebben een fractie die actief is. We hebben niet te vergeten leden die actief zijn geweest. Allemaal mensen om TROTS op te zijn. Samen bouwen we verder aan de toekomst, voor iedereen die betrokken is bij onze mooie stad Enschede. Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen, u weet ons te vinden.