Bieb van de toekomst

Barry Overink 05.06.2015

Afgelopen maandag zat de raadszaal vol. Onder het toeziend oog van ruim 200 sympathisanten van de bibliotheek en maar liefst 21 insprekers kwamen zij de raad overtuigen dat de voorgenomen bezuinig van € 600.000,- niet door mag gaan.

De bibliotheek is voor Burgerbelangen een basisvoorziening in deze stad en vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van zowel kinderen en ouderen. De opzet van bezuinigingen is niet dat de bieb verdwijnt. Echter, het huidige exploitatie model van de bieb is niet langer houdbaar en moet meegroeien met de tijd. De bieb van de toekomst, daar moeten we op inzetten met een hoofdrol voor de vestiging in het centrum die aansluit bij de gedachte van het kennishuis en samenwerkt met partijen op dit gebied zoals o.a. de volks universiteit.

Voor de verschillende stadsdelen zou Burgerbelangen graag zien dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de biebbus en zou er misschien zelfs wel één of twee extra bij moeten komen. De bussen zouden dan niet vier dagen in de week moeten worden ingezet zoals nu, maar vijf of misschien wel zes, zodat ze nog beter in de wijken zijn vertegenwoordigd. Tevens zal de samenwerking moeten worden gezocht met scholen en wijkgebouwen. Hiermee zouden we de huidige filialen in de stadsdelen kunnen afbouwen en zal er een flinke besparing kunnen plaats vinden.

Het Stedelijk Lyceum “Het Zwering’ is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de bieb en een gebouw in de wijk. Dit concept kan prima als voorbeeld worden gebruikt voor alle andere stadsdelen. Wij zullen maandag in de raadsvergadering dan ook met een motie komen met de opdracht om de samenwerking in de wijken te zoeken, zodanig dat een goede bereikbaarheid van de bied voor een ieder is gewaarborgd.