Bezuinigingen op openbaar groen

Marc Teutelink 05.06.2015

Enschede wordt steeds groener! Niet vanwege het feit dat wij steeds energie neutraler worden, maar meer door het hoge gras. In 2014 is er door de raad besloten 2 miljoen te bezuinigen op onderhoud van het openbaar groen en dat heeft tot gevolg dat er slechts tweemaal per jaar gemaaid wordt op veel plekken. Waar vroeger het gras laag werd gehouden, groeit het nu weelderig.

En, laten we eerlijk zijn, op veel plekken misstaat dat niet. Op andere plekken levert dit een somberder beeld op en op bepaalde plekken zelfs gevaarlijke situaties. Dat laatste is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. De raad heeft het college als opdracht meegegeven gevaarlijke situaties door het niet maaien te allen tijde te voorkomen. Mocht u desondanks toch nog gevaarlijke situaties ervaren, dan roepen wij u op om deze te melden aan de gemeente of het stadsdeelmanagement/beheer. Deze zullen terstond worden gemaaid. Wij zullen de wethouder hier maandag nog vragen om hierover meer ruchtbaarheid te geven.

Terugkomend op de bezuiniging. De huidige economisch situatie vraagt om scherpe keuzes en dit is er een van; de bezuiniging was noodzakelijk. De gemeente heeft destijds in alle wijken bijeenkomsten gehouden, waar wijkbewoners konden aangeven waarop er volgens hen op bezuinigd kon worden en daaruit is het maaibeleid expliciet naar voren gekomen. Het is dus vanuit de raad gedragen, maar ook in samen spraak met de burgerij besloten.

Destijds is er uitgebreid gesproken over de mogelijkheden, die er op dat gebied dan wel waren. Met behulp van de wijkbudgetten zou je een gedeelte van het openbare groen rondom de huizen kunnen op-plussen, maar dat mag absoluut niet als afschuifmiddel worden gebruikt voor de bezuiniging. Wijkbudgetten zijn er niet om bezuinigingen op te vangen.

Maar hulp vanuit de wijken is wel een optie. In al onze gesprekken met bewoners begrijpt men vaak wel de rationale achter de beslissing tot bezuinigen en geven dan ook aan best zelf wat te willen doen. Wanneer dat vervolgens verder wordt uitgewerkt loopt men tegen praktische bezwaren aan. Ze mist men in bepaalde gevallen de apparatuur en moet men ook nog eens betalen voor het wegbrengen van het gemaaide/gesnoeide groen. We snappen dat apparatuur wat problematisch is, want verzekerings- en onderhoud technisch is dit problematisch en vaak wordt apparatuur ook gehuurd of wordt het maaien uitbesteed.

Maar aan het betalen voor wegbrengen valt wel wat te doen. Nu zijn er al tweemaal per jaar periodes waarin groen gratis kan worden weggebracht naar de gemeentelijk stortplaatsen, maar dit zou moeten worden uitgebreid. Burgerbelangen zal aanstaande maandag bij de raadsvergadering dan ook een motie indienen waarin wij vragen om de mogelijkheid tot het kosteloos wegbrengen van gemaaid of gesnoeid groen. Wil je dat de mensen zelf participeren en helpen het openbaar groen extra te maaien of te snoeien, dan zouden zij deze ook te allen tijde gratis moeten kunnen wegbrengen. Het is fantastisch dat men wil helpen, maar laten we dit dan ook stimuleren.

Gewoon samen doen