Andre Le Loux benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ben Sanders 01.05.2015

Andre is door zijn partijgenoten voorgedragen voor “Ere Wie Ere toekomt”, dit voor zijn vele verdiensten op zowel sportief- en sociaal maatschappelijke gebied. Op vrijdag 24 april heeft Burgermeester Fred de Graaf namens ZM Koning Willem Alexander hem benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Andre was in 1993 een van de 3 oprichters van de politieke vereniging Enschede Nu, hij was als vice voorzitter tevens een van de eerste bestuursleden (1993/2002). Andre bracht de fusie tot stand tussen de politieke partijen Enschede Nu en De Ouderenpartij Unie 55+ en richtte hiermee de politieke partij Burgerbelangen Enschede op.

Hij was raadslid en aansluitend de eerste BBE wethouder van 2001 tot 2006. Bestuurslid/adviseur van 2006/2010 en van 2010 tot 2014 wederom Raadslid. Hij was Coalitieonderhandelaar in 2002-2006-2010 en 2014. Hij is nu na zijn actieve raadswerk nog steeds BBE fractieadviseur.

Andre was tevens 4x lid van de benoeming- en integriteitcommissie van Burgerbelangen en vanaf 2006 controleur van de Stichting fractiebegeleiding Burgerbelangen. Mede onder zijn bevlogen en bekwame leiding en mensenkennis is BBE in 20 jaar uitgegroeid tot een vooraanstaande en gerespecteerde politieke vereniging in Enschede.

Andre was en is door o.a. zijn commissie lidmaatschappen en zijn invloed als bevlogen sporter en brede kennis op sociaal-maatschappelijk terrein een voorbeeld voor velen en hij heeft daardoor grote invloed gehad m.n. als wethouder binnen de Enschedese samenleving en dan m.n. in het multiculturele stadsdeel Zuid.

Van 2006 tot 2010 heeft hij zich voortdurend bezig gehouden met fractieadvisering en de opbouw van de fractiekennis. Van 2010 tot 2014 was hij voor BBE wederom raadslid, fractievoorzitter, lid van het Presidium, lid van de Rekenkamer en lid van div. stadsdeelcommissies.

Momenteel ondersteund hij -na weer tijdelijk BBE interim voorzitter te zijn geweest- het Verenigingsbestuur als algemeen adviseur en als fractieadviseur ten dienste van het collectief.

Andre is een sportman pur sang en beleeft de sport als dagelijkse kost. Hij heeft op veler terrein zich lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ingezet voor de sport en om die toegankelijk te maken voor iedereen.