Overbelasting vrijwillig kader versus burgerkracht

Niels van den Berg 03.04.2015

Tijdens de ACWO vergadering afgelopen woensdag meende ik even te bespeuren dat niet alle wijkraden warm liepen om mee te denken over de middelen die vrij komen in de stadsdelen vanuit het budget burgerkracht.

Een opmerking van een van de aanwezige dorpsraadvertegenwoordigers was: ‘ Wat gaat dat nog eens extra vragen van ons betreffende de tijdsinvestering?’ Een aantal collega wijkraad bestuurders viel deze persoon bij. 

Uiteindelijk wilde een nipte meerderheid wel participeren in de denktank. Mijn gedachten schoten terug naar enkele maanden geleden. Het moment waarop wij ingestemd hebben met het budget burgerkracht. Maar dan wel gefaseerd, mooi omschreven als flexibiliseringsbudget. Daarmee behoud preffered supplier van de laatste jaren, Alifa, zes ton en wordt voorlopig de andere helft getransporteerd naar de stadsdelen. Dat Alifa het welzijnswerk als alleenhe 
 erser blijft verzorgen is wat ons betreft niet nodig, vandaar ook dat we in hebben gestemd met inachtneming van de opdeling van het budget. 

Gefaseerd in rustig tempo. Eerst krijgen we per 1 juni a.s. de implementatieplannen in de stadsdeelcommissies. Vervolgens kan hij of zij die denkt hier invulling aan te kunnen geven zich inschrijven. Het feit echter dat enkele wijk- en dorpsraden dezelfde term hanteerde afgelopen woensdag, zoals wij die in het debat bij het raadsvoorstel burgerkracht hebben toegepast, namelijk overbelasting van het vrijwillig kader, doet mij vermoeden dat wij het gelijk (helaas) nog wel eens aan onze zijde kunnen krijgen.

De stad zit dan met een probleem opgezadeld. Er is op het moment dat dit daadwerkelijk niet uitgevoerd kan worden, voor 50 procent minder welzijnswerk terug te zien in de stad Enschede. Vooral het ouderenwerk en het opbouwwerk ondervinden daarvan op dat moment ernstige hinder!