Belangrijke agendapunten Burgerbelangen Enschede

Niels van den Berg 13.02.2015

Afgelopen week stonden er twee speerpunten uit het akkoord op de agenda. Maandagavond betrof het “openbaarvervoer 70+”. Hierover heeft fractiegenoot Teutelink zijn onvrede uitgesproken. Dit zal maandag een vervolg krijgen tijdens de raadsvergadering. Het ziet er, met een verschil van €750.000, niet naar uit dat dit nog wezenlijk zal gaan veranderen. Onvrede bij de fractie m.b.t. het gedeeltelijk over boord moeten gooien van een gedane verkiezingsbelofte.

Los van het feit dat hier veel inzet is gepleegd door onze eigen wethouder, hebben wij ons afgelopen maandag afgevraagd of er stevige onderhandelingen zijn gevoerd tijdens de aanbestedingsfase, of dat het een kwestie is geweest van overmacht.

De dag erna stond de onteigening van grond ten behoeve van realisatie fietspad Zuid Esmarkerrondweg op de agenda. Wederom een van de ingebrachte punten uit het partijprogramma van BBE. Bij behandeling van dit stuk gaat het om het starten van een onteigeningsprocedure door de kroon. Uiteraard staan wij hierachter, wanneer dit zal leiden tot verwerving van de grond en dus de aanleg van het fietspad.

Maar welke kosten zijn er verbonden aan zo’n onteigeningsprocedure? En veel belangrijker nog, welk tijdspad is er gekoppeld als dit via de raad van staten verloopt? Aangezien wij dit fietspad deze coalitieperiode gerealiseerd willen zien! Daarom vroeg ik de wethouder om (desnoods vertrouwelijk) de vraagprijs en het aanbod van gemeentezijde in beeld te brengen. En hiermee het verschil tussen beide. Dit zou eventueel kunnen was het antwoord van de wethouder.

De overige partijen, dus ook de coalitiepartners, vonden dit niet nodig en voerden het voorstel op als hamerstuk voor de raadsvergadering. Daarmee zit de deur op slot en kan de BBE fractie maandag d.m.v. een stemverklaring aangeven waarom ze het verschil tussen vraag en aanbod willen weten.

Uiteindelijk kan het zomaar zijn dat we via de onteigeningsprocedure veel geld kwijt zijn en nog veel meer tijd, geld dat deels ook besteed had kunnen worden om ergens in het midden van het verschil uit te komen en tijd waardoor deze verkiezingsbelofte wel voor 2018 gerealiseerd zou zijn!