Vanaf 1 januari regelt de gemeente de WMO

Ben Sanders 01.02.2015

Er zijn nog heel veel vragen over de WMO. Welke ondersteuning kunt U krijgen van de gemeente vanuit de WMO na 1 januari 2015? Wie thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015. U kunt voorzieningen uit de WMO 2015 aanvragen via het Zorgloket van de gemeente. De gemeente regelt de ondersteuning bij u thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben. Om wat duidelijkheid te scheppen hieronder een paar voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de WMO 2015 vallen en wat u zoal aan ondersteuning thuis kunt krijgen zijn;

 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de WMO 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft). Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
 • dagbesteding;
 • individuele begeleiding;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • respijtzorg;
 • beschermd wonen.

Wilt u hulp via de WMO aanvragen bij uw gemeente dan moet u naar de Noordmolen aan de Molenstraat en zich melden bij ‘Het WMO-loket’ van de gemeente, die geeft u alle informatie over de WMO 2015 en helpt u bij de aanvraag van een voorzieningen uit de WMO. Vindt u het allemaal wat moeilijk dan  kunt u bij de gemeente vragen naar gratis cliëntondersteuning. Komt u in aanmerking voor hulp uit de WMO 2015, dan zijn er 2 mogelijkheden om de aangevraagde ondersteuning te regelen, n.l. middels een persoonsgebonden budget (PGB) of middels zorg in natura. 


Wat is het verschil:

Zorg in natura:

U kunt er voor kiezen om al het nodige regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: ‘zorg in natura’.

 

Persoonsgebonden budget (PGB):

Met een PGB krijgt u een bepaald bedrag ter beschikking en daarmee kunt u dan zelf de benodigde ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een PGB kunt u ook een andere rolstoel of scoot-mobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. De medewerker bij het gemeentelijke Zorg-loket kan u precies vertellen of dat bij uw vraag past en hoe u eventueel een dergelijk PGB aanvraagt.