Dinsdagmarkt in ‘t Centrum

Barry Overink 04.12.2014

Schreef ik enkele weken geleden nog in deze nieuwsbrief dat de politiek meer moet luisteren naar de inwoners en ondernemers in ons stad en zelf minder moet zenden.

Zie daar de verdiepingsslag in de binnenstad! Een nieuw beleid over hoe de binnenstad moet worden ingericht, zo, dat bezoekers weten wat ze waar kunnen verwachten. Zo zal er rond het van Heekplein grootschalige detailhandel zijn, een gebied voor het verassend winkelen met speciaalzaken, horeca en terrassen. Ambachtelijke winkels aan de korte Haaksbergestraat en een gebied met culinair en woon-werk combinaties waar ook nog eens plaats is voor een bed and breakfast.

Dit is het resultaat van de 5 bijeenkomsten die het stadsdeelmanagement centrum heeft georganiseerd met bewoners, ondernemers en de belangenverenigingen van centrumondernemers en horeca. Zij zijn de bron van inspiratie geweest tijdens de ontwikkeling van deze verdiepingsslag. Tijdens de presentatie van het plan werden enkel lovende woorden gebruikt over de samenwerking tussen de betrokkenen en de ambtenaren en dat mag ook zeker een keer gezegd worden! Dat het een geslaagde samenwerking was dat bleek wel toen de raadsleden hun zegje over het plan mochten doen … het bleef stil! Immers als iets goed is en het een breed draagvlak heeft, wie zijn wij dan om daar iets anders van te vinden.

Een ander mooi voorbeeld wat zich tevens in het centrum afspeelde is de liberalisering van de dinsdagmarkt. Ondernemers gaan zelf de markt organiseren. De marktkooplui hebben zich verenigd en het voorstel aan wethouder Eerenberg gedaan om de dinsdagmarkt op het van Heekplein zelf te regelen, zonder bemoeienis van een door de gemeente aangestelde marktmeester. Dit zijn initiatieven die wij als Burgerbelangen graag zien en aanmoedigen. Men krijgt een jaar de tijd om te laten zien dat zij het prima zelf kunnen en wellicht zullen na aanleiding van dit experiment ook de zaterdagmarkt en andere markten zelfstandig voort worden gezet. Ook hier geld wat ons betreft: Gewoon samen doen!