Alle (wijs)neuzen in dezelfde richting

Marc Teutelink 04.12.2014

Woensdag 3 december was een bijzondere dag. ’s Avonds was er namelijk een gezamenlijke vergadering georganiseerd met de gemeenteraad van Enschede en de provinciale staten van Overijssel.

Op zich al een unieke ervaring, want nog nooit eerder heeft er een dergelijke gezamenlijke vergadering in Nederland plaatsgevonden. Maar het ging ook ergens over; de toekomst van Enschede en Twente. Het onderwerp was het rapport van de commissie van wijzen, die onder leiding van de heer Wientjes in korte tijd een visie hebben ontwikkeld voor de toekomst van de luchthaven en de toekomst van Twente. De visie van de commissie behelst een concentratie van technologisch hoogstaande maak industrie rondom de iconische landingsbaan: de Technology Base Twente.
Burgerbelangen is altijd groot voorstander geweest van vliegveld Twente als commerciële burgerluchthaven, maar is ook realistisch en snapt dat dit concept de ijskast in kan; er is simpelweg geen draagkracht voor een dergelijke ontwikkeling. Wij stonden dan ook open voor de uitkomst van de commissie en zijn erg positief gestemd over het resultaat. Veel conclusies die door ons reeds op een veel vroeger tijdstip waren getrokken, zoals de noodzaak voor betere bereikbaarheid van Twente richting de rest van Nederland en Duitsland, werden ook hier getrokken en dat heeft potentie voor de toekomst.

Er heerste die avond een bijzonder sfeer en eensgezindheid tussen de politieke partijen tijdens de gezamenlijke vergadering. Iedereen realiseerde zich dat het 1 minuut voor 12 was en dat er snel actie moet worden genomen. Het door de commissie Wientjes voorgestelde top team, een prominente groep mensen met duidelijke links naar Den Haag, Brussel, het bedrijfsleven en de kenniscentra als de UT en het Saxion, die de regie op zich zou moeten nemen, had er misschien gisteren al moeten zijn. De Technology Base Twente mag bovendien geen nieuw bedrijventerrein worden, zoals er daar in de regio al voldoende van zijn. Het moet echt een hoogstaande campus worden vergelijkbaar met Eindhoven. Dat betekent dat we met elkaar maar eens het huidige beleid m.b.t. bedrijventerreinen op regionaal niveau moeten evalueren en bediscussiëren. Veel partijen binnen de raad en de provinciale staten waren het hier over eens. Het rapport kan dus verregaande positieve consequenties hebben voor de gehele regio, maar daarvoor moeten we het wel ‘gewoon samen doen’. De provinciale staten en de gemeente Enschede moet hierin hand in hand gaan. Gezien de positieve sfeer en de chemie tussen de beide gremia tijdens deze speciale avond, zien wij hier voor de toekomst ook geen belemmering: de (wijs)neuzen staan vrijwel allemaal in dezelfde richting.